...
Testa premium Kurser Alla kurser Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Förälder Blogg Om oss Kontakt Läxhjälp matemtaik Interaktivt material Hjälp & guider
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärar-registrering Logga in
EXEMPEL I VIDEON   Lektionsrapport   Hjälp Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
 ███████████████
    /      ██████████████████████████

Linjära ekvationssystem, Vad är det?

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Simon Rybrand
Rapportera fel Redigera lektion Redigera text Redigera övning

I den här lektionen går vi igenom vad ett linjärt ekvationssystem är. Vi förklarar hur du skriver ett ekvationssystem och dess lösning.

Vad är ett linjärt ekvationssystem?

Ett linjärt ekvationssystem består av två eller flera linjära ekvationer, där varje ekvation innehåller en eller flera variabler.

Linjära ekvationssystem

De värden på variablerna, som ger en lösning till alla ekvationssystemets ekvationer samtidigt, motsvarar ekvationssystemets lösning.

...
Ny här?
Så funkar Premium
 • 600+ videolektioner till gymnasiet och högstadiets matte.
 • 4000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
 • Heltäckande för din kursplan. Allt på ett ställe.
 • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.

Nödvändiga förkunskaper

I arbetet med linjära ekvationssystem behöver du känna till räta linjens ekvation och grunderna i linjär ekvationslösning.

I den här lektionen introduceras linjära ekvationssystem. Vi beskriver vad ett linjärt ekvationssystem är, hur det skrivs och hur du skriver en lösning till systemet. I kommande lektioner fördjupar vi hur man löser dem grafiskt och algebraiskt. 

Så skrivs ett linjärt ekvationssystem

Det vanligaste skrivsättet för att markera att flera ekvationer tillhör samma ekvationssystem, är att använda sig av en stor klammer. Den ser ut så här { och skrivs vanligtvis till vänster om ekvationerna.

Genom att markera ekvationerna med (1) och (2)  kan man förtydliga redovisningen, genom att referera till ekvationerna som (1) och (2) i lösningen.

Så här skrivs ekvationssystemet för de linjära ekvationerna  $y=-x+2$y=x+2 och  $y=x+4$y=x+4:

$\begin{cases} y=-x+2 \quad (1) \\ y=x+4 \quad (2) \end{cases}$

I ekvationssystem markeras den översta ekvationen med (1) och den nedersta med (2).

Algebraisk kontroll av lösning

Som vi tidigare nämnde gäller att ekvationssystemets lösning motsvarar de värden på variablerna som ger en lösning till alla ekvationssystemets ekvationer samtidigt.Vi visar ett exempel för att förtydliga vad vi menar.

Exempel 1

Kontrollera algebraiskt om

$\begin{cases} x=-1 \\ y=3 \end{cases}$

är en lösning till ekvationssystemet

$\begin{cases} y=-x+2 \\ y=x+4 \end{cases}$

Lösning

Om vänsterleden är lika med högerleden i de bägge ekvationerna, när vi ersätter $x$x och $y$y  med sina värden, är det en lösning.

Vi numrerar ekvationerna för att lättar kunna särskilja dem.

$\begin{cases} y=-x+2 \,\,\,(1)\\ y=x+4\,\,\,\,\,\,\,\,(2)\end{cases}$

Sedan sätter vi in värdena $x=-1$x=1 och $y=3$y=3 i respektive ekvation och undersöker om värdena uppfyller likheterna.

Kontroll ekvation (1)

$\text{ }3=-\left(-1\right)+2$ 3=(1)+2
$3=1+2$3=1+2 
$3=3$3=3 
Likheten stämmer!

Kontroll ekvation (2)

$3=-1+4$3=1+4 
$3=3$3=3 
Likheten stämmer!

Den föreslagna lösningen till ekvationssystemet stämmer, eftersom att $x$x och $y$y uppfyller likheten i båda ekvation.

Grafisk kontroll av lösning

I linjära ekvationssystem motsvarar alltid ekvationernas graferna räta linjer. Rita du ut de bägge linjerna i ett koordinatsystem, återfinns alltid lösningen till systemet i koordinaterna där linjerna skär varandra. Eller som nedan uttryckt på ett annat sätt.

Ekvationssystemets lösning

Ekvationssystemets lösning återfinns alltid i grafernas skärningspunkter.

När du anger lösningen till ekvationssystemet så anger du både $x$x-värdet och  $y$y-värdet som lösning.

Du skriver även lösningen med en klammer.

Exempel 2

Kontrollera grafiskt om

$\begin{cases} x=-1 \\ y=3 \end{cases}$

är en lösning till ekvationssystemet

$\begin{cases} y=-x+2 \\ y=x+4 \end{cases}$

Lösning

En grafisk lösning innebära att man ritar in ekvationerna i ett ekvationssystem och läser av svaret i grafen. Vi börjar med att rita ut de två ekvationerna som räta linjer.

$\begin{cases} y=-x+2 \\ y=x+4 \end{cases}$ motsvarar de två linjerna  $y=-x+2$y=x+2  och  $y=x+4$y=x+4. Vi ritar grafen till   $y=-x+2$y=x+2 blå och  $y=x+4$y=x+4 röd. 
Linjärt ekvationssystem
Ekvationssystemets lösning återfinns i linjernas skärningspunkter. Här ovan ser vi att de bägge linjerna skär varandra i punkten  $\left(-1,\text{ }3\right)$(1, 3)vilket ger oss att lösningen för ekvationssystemet är  $x=-1$x=1 och $y=3$y=som vi kan skriva som $\begin{cases} x=-1 \\ y=3 \end{cases}$

Antal lösningar till linjära ekvationssystem

Ett linjärt ekvationssystem kan ha tre olika typer av lösningar. Antingen exakt en lösning, vilket inträffar då graferna skär varandra i en punkt. Systemet kan annars ha oändligt antal lösningar, vilket inträffar när de bägge ekvationerna representerar samma linje. Slutligen kan ekvationssystemet sakna lösningar, vilket i sin tur inträffar då graferna till ekvationerna är parallella och har olika $m$m-värden.

Lär dig mer om detta i vår kommande lektion om att lösa linjära ekvationssystem med grafisk metod.

Att lösa linjära ekvationssystem 

I denna kurs kommer vi lära oss hur man löser linjära ekvationssystem grafiskt och algebraiskt. De algebraiska metoder som presenteras är substitutionsmetoden och additionsmetoden. Dessa metoder kan även användas för att lösa ekvationssystem med tre obekanta.

Matriser och Gausselimination

Det finns ytterligare en metod för att lösa linjära ekvationssystem som kallas gausselimination. Man ställer då upp ekvationssystemet i en så kallad matris och utför radoperationer som radbyten, radmultiplikation och radaddition i matrisen för att hitta alla lösningar till ekvationssystemet.

Metoden används framförallt i högskolematematik inom kursen linjär algebra, och ingår alltså inte i gymnasiekurserna.

Kommentarer


Endast Premium-användare kan kommentera.

e-uppgifter (5)

 • 1. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  ECA
  B1
  P
  PL
  M
  R
  K

  Hur löser man ett linjärt ekvationssystem grafiskt?

  Rättar...
 • 2. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  ECA
  B1
  P
  PL
  M
  R
  K

  Figuren nedan beskriver graferna till ett ekvationssystem.

  Ange koordinaten till den punkt där man kan hitta lösningen till ekvationssystemet.

  Linjärt ekvationssystem

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Rättar...
 • 3. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  ECA
  B1
  P
  PL
  M
  R
  K

  Vilket av följande alternativ är inte en algebraisk lösningsmetod för linjära ekvationssystem?

  Rättar...
 • ...
  Upptäck ett bättre
  sätt att lära sig
  "Ni hjälpte mig in på min drömutbildning. Handelshögskolan i Stockholm. Kunde inte vara mer tacksam för er tjänst!" -Emil C.
 • 4. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  ECA
  B1
  P
  PL
  M
  R
  K

  Hur kan man kontrollera om värdena $x=2$x=2 och $y=3$y=3 är en lösning till ett ekvationssystem?

  Rättar...
 • 5. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  ECA
  B
  P
  PL
  M
  R1
  K

  Är $\begin{cases} x=1 \\ y=1 \end{cases}$ en lösning till

  $\begin{cases} y=x \\ y=-x+2  \end{cases}$

  Ange här svaret med ja eller nej, men träna på att motivera ditt svar.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Rättar...
...
Upptäck ett bättre
sätt att lära sig
Gör som 100.000+ andra och nå dina mål
med Matematikvideo Premium.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar