Hjälp och guider - Matematikvideo

LOGGA IN

VIA

OBS! Inget publiceras i ditt flöde utan ditt medgivande.

VIA E-POST

E-post/användarnamn

Lösenord

Glömt lösenordet?
eller

Hjälp och guider

Registrering

Ibland kan e-postmeddelandet med inloggningsuppgifterna hamna i skräppostmappen. Om du inte har fått detta meddelande så kolla alltid i denna mapp hos din e-postklient (t ex hotmail, gmail).
När en elev skall registrera sitt konto görs detta på följande vis:
 1. Innan aktivering av kontot behövs en kopplingskod för elever. Denna kan administratören hitta under "Mitt konto". En aktiveringslänk med förifylld kopplingskod finns också i det e-postmeddelande som skickas då kontot beställs.
 2. Sedan går eleven till https://matematikvideo.se/elevreg
 3. Här fylls kopplingskoden i (om den inte är förifylld).
 4. Eleven bestämmer även om man vill logga in via google, facebook eller sin egna e-postadress.
 5. Om man har valt google eller facebook sker inloggningen automatiskt. Om man har valt via e-post så skickas inloggningsuppgifter till den valda e-postadressen.
När en lärare skall registrera sitt konto görs detta på följande vis:
 1. Innan aktivering av kontot behövs en kopplingskod för lärare. Denna kan administratören hitta under "Mitt konto". En aktiveringslänk med förifylld kopplingskod finns också i det e-postmeddelande som skickas då kontot beställs.
 2. Sedan går läraren till https://matematikvideo.se/lararreg
 3. Här fylls kopplingskoden i (om den inte är förifylld).
 4. Läraren bestämmer även om man vill logga in via google, facebook eller sin egna e-postadress.
 5. Om man har valt google eller facebook sker inloggningen automatiskt. Om man har valt via e-post så skickas inloggningsuppgifter till den valda e-postadressen.
Om du som skolelev eller lärare skall koppla bort ditt konto från din skola och koppla dig till en annan så gör du på följande vis.
 1. Logga in och gå till https://matematikvideo.se/mitt-konto
 2. Under Skol-ID klicka på ta bort och fyll i din nya kopplingskod (ges ut av lärare på din skola).
 3. Spara.
Du är nu kopplad till din nya skola.

Rapporter

För att se lektionsrapporten med information om vilka elever som sett videon och hur det har gått i övningarna så krävs det att dina elever är indelade i en kursgrupp. Du kan hitta lektionsrapporten på två olika sätt.
 1. Via kursgruppssidan i lektionslistan hittas varje lektions rapport egenom att klicka på symbolen .
 2. Via lektionssidan och länken SE RAPPORT vid övningarna.

Tekniska problem

Om du har betalt ditt konto/kurs och du inte kan logga in så beror det oftast på två olika orsaker:
 • Antingen använder du felaktigt användarnamn eller lösenord så kan du prova med att beställa nytt lösenord. Då fyller du antingen i ditt användarnamn eller din e-postadress och får ditt nya lösenord skickat via mail.
 • Det kan också bero på att din webbläsare har sparat ett felaktigt användarnamn/lösenord i sina inställningar. Prova med att skriva i dina uppgifter igen utan att låta webbläsaren fylla (autofill) dessa åt dig.
När videon inte går igång trots att du har ett konto som är betalt kan det bero på några olika orsaker varav de flesta är enkla att åtgärda. Testa gärna med följande:
 • Uppdatera din webbläsare till senaste versionen.
 • Testa en annan webbläsare. Våra videor har visat sig fungera bäst med Google Chrome. Här kan du ladda ner Google Chrome gratis: http://www.google.com/chrome?hl=sv
 • Om du använder dig av Samsung Galaxy Tab så fungerar den inbyggda webbläsaren för tillfället bäst. Här har faktiskt Google Chrome problem i vissa fall.

Kursgrupper

En lärare kan skapa en egen kurs hos Matematikvideo, då har man möjligheten att koppla vissa elever (tex en klass/kursgrupp) på skolan till just den kursen. För att skapa en kurs gör man på följande vis:
 1. Klicka på "MINA KURSGRUPPER" i huvudmenyn.
 2. Här kan du skapa en ny kursgrupp, du väljer nu namn på kursgruppen (tex klassnamn), när kursen börjar och om det finns ett prov som de jobbar inför.
 3. Sedan väljer du vilken kurs vars lektioner skall ingå i kursen.
 4. Du kan här även välja vilka elever (om de har registrerat sig) som skall ingå i kursen.
 5. Sedan trycker du på skapa grupp.
 6. För att administrera kursgrupper går du till mina kursgrupper igen och klickar på den kursgrupp som du vill redigera.
 7. Då kommer du till kursgruppssidan och här ser du flikar med dina studenter, vilka lektioner som finns med samt inställningar (kugghjulet).
 8. Under inställningar kan du ändra texter och här hittar du också kopplingskoden för kursen. Denna kan dina elever använda för att koppla ihop sig med kursen. Eleven kan också koppla sig till kursen genom att gå till "MINA KURSER" i huvudmenyn, klicka på den kurs som eleven går och klicka på knappen "KOPPLA DIG" och sedan är det klart.
En elev kan koppla ihop sig med sin lärare i en kursgrupp (se ovan) på följande vis:
 1. Logga in och välj "MINA KURSER" i huvudmenyn.
 2. Här hittar du alla lärares kurser. Klicka på den kurs som du går.
 3. När du är inne på kursen klicka på knappen "KOPPLA DIG" och sedan är det klart.
En elev kan också registrera sitt konto samtidigt som eleven kopplar sig till en kursgrupp:
 1. Läraren går då till inställningar på sin kursgruppssida och kopierar kursens kopplingskod i en länk.
 2. Läraren delar sedan med sig av kopplingskoden till sina elever.
 3. När elever följer länken registreras elevens konto samtidigt som eleven kopplar sig till en kursgrupp.
Som lärare kan du skapa en kursgrupp (se ovan) och genom detta för en överblick över vad hela klassen gör men också vad enskilda elever jobbar med på vår sajt. Om du som lärare går in på din kursgrupp ser du först en översikt över alla elever och vilka lektioner som de har varit inne och jobbat på. Om du väljer att klicka på en elevs namn kan du se samma saker som eleven ser när denne har loggat in. På det här viset kan du få fördjupad information om vilka videos/övningar/texter som de har jobbat med och exempelvis vilka övningar som har varit svåra.
För att radera en kursgrupp görs följande som inloggad lärare.
 1. Gå till https://matematikvideo.se/mina-kursgrupper/
 2. Dra med musen över kursgruppens namn (se bild nedan), då kommer ett kryss upp som du klickar på.
 3. Bekräfta att du vill radera kursgruppen.

Prov & test

När ett digitalt prov genomförs i helskärmsläge låser sig provet automatiskt om eleven försöker gå ur helskärmsläget. Under det aktuella provets "Elevsammanställning" kan du låsa upp provet igen och låta eleven fortsätta skriva provet om du vill.
 • Framför berörd elevs namn visas en röd lås-symbol.
 • Klicka på symbolen och ändra status till "PÅBÖRJAT" och klicka "Ja, ändra status"
 • Be eleven ladda om sidan genom att uppdatera Webbläsarfönstret.
 • Eleven klickar sedan på "STARTA" för att fortsätta.
 • Logga in med ditt lärar-konto på Matematikvideo.
 • Klicka på "PROV & TEST" i huvudmenyn.
 • Öppna provet du vill genomföra.
 • Kontrollera att du kopplat rätt kursgrupp till provet under "Elevsammanställning". Namnen till samtliga elever som kopplats till provet syns i listan. Framför varje elev visas elevens status på provet.
 • Kontrollera dina "Inställningar". Under "Digitala provinställningar " väljer du hur provet visas när det genomförs digitalt. T.ex. vad eleven kan se och inte under och efter genomfört prov. Det är även här du väljer om provet ska köras i helskärmsläge och elevens svar ska döljas på uppgifter den inte jobbar med.
 • Har du schemalagt provet körs det igång automatiskt på inställd tid. Om det däremot har status "UTKAST/DOLT" måste du ändra till "PÅGÅENDE" för att eleven ska kunna genomföra provet. Det gör du genom att klicka på statusknappen längst upp till höger. Tänk på att ändringar här ändrar förutsättningarna för eleverna direkt.
 • Nu är provet igång.
 • Genom att klicka på knappen "Uppdatera" till höger under "Elevsammanställningar" kan du se resultaten allt efter som eleverna lämnar in sina prov.
 • Logga in med ditt lärar-konto på Matematikvideo.
 • Välj kurs och sen lektion som behandlar önskat ämnesområde.
 • Starta övningen genom att klicka på "STARTA". Övningsfrågorna visar sig.
 • Vid varje fråga finns symbolen . Klicka på önskad fråga för att lägga till den i ett prov.
 • Ett fönster öppnas med valet att lägga till frågan i ett befintligt prov eller i ett nytt prov.
 • Skriv in namnet på ett nytt prov. Klicka "LÄGG TILL". Ett nytt prov har nu skapats som innehåller den aktuella frågan.
 • Lägg till fler frågor från samma lektion eller ifrån en annan lektion genom att återigen klicka på symbolen vid önskad fråga.
 • Välj sen det tidigare skapade provet när popup-fönstret öppnas och klicka "LÄGG TILL" .
 • Du hittar sen ditt skapade prov under "PROV & TEST" i huvudmenyn och sen fliken "Mina egna".
 • Logga in med ditt lärar-konto på Matematikvideo.
 • Klicka på "PROV & TEST" i huvudmenyn.
 • Klicka på den stora knappen längst upp till höger: "+ SKAPA NYTT PROV".
 • Det nya provet ska nu ha skapats och öppnats i redigeringsläge.
 • Klicka på namnet på provet för att ändra det till något mer passande.
 • Under avdelningen "Inställningar" kan du välja flera olika egenskaper för ditt prov. Både "Allmänna" och "Digitala". Tänk på att ändringar här ändrar förutsättningarna för eleverna direkt om provet har statusen "PÅGÅENDE".
 • Under avdelningen "Elevsammanställning" så väljer du den kursgrupp som ska göra det aktuella provet. Det är också här alla elever resultat visas och kan rättas. Du kommer även kunna ändra elevernas status för detta prov direkt här i tabellen. Till exempel om du vill låsa provet för en elev som är sjuk vid tillfället och ska göra det senare. Du behöver inte välj en kursgrupp direkt för att börja skapa ditt prov och lägga till uppgifter.
 • Under avdelningen "Uppgifter" så kan du välja att lägga till "Flerval" eller "Fritext"-uppgifter. Du kan även välja bland vår befintliga övningsuppgifter.
 • När du lagt till en fråga så är det viktigt att lägga till rätt svar för att frågan ska automaträttas. Tänk på att ange alla olika svar som ger rätt. Tex x=0,5 och x=1/2
 • Du kan kopiera dina frågor och justera dem direkt i redigeringsläget.
 • Längst upp till höger på sidan så klickar du på den stora status-knappen "UTKAST/DOLT" för att ändra status till "PÅGÅNDE" så att eleverna kan köra igång provet.

Våra olika konton

Om din skola inte har konto hos oss så kan du skapa ett eget betalkonto hos oss. Du väljer då att betala för 1, 3 eller 6 månader i taget.
Som elev har man tillgång till alla videos, övningar och texter. Elever använder sin e-postadress som användarnamn om man har valt att registrera sig via e-post.
Med ett lärarkonto har man möjligheten att skapa kursgrupper och koppla ihop sig och sina elever. Då kan man som lärare se hur eleverna använder videos, övningar och texter. Lärare använder sin e-postadress som användarnamn om man har valt att registrera sig via e-post.
Med administratörskontor har ni rättigheter att göra beställningar och hantera konton. Inloggningsuppgifterna till detta konto skickas när kontot registreras. Som administratör kan du också se kopplingskoder för lärare och elever under "Mitt konto" så att dessa kan aktivera sig på Matematikvideo.se. När ni aktiverar ert konto så skickas också dessa uppgifter per e-post.
Med Matematikvideo får du och dina elever tillgång till över 300 korta och pedagogiska videor. Eleverna kan se dem när de vill och hur många gånger som helst på datorn eller i sin mobil, på skolan, hemma eller på bussen. Efter att ha sett en video kan eleven direkt testa sina kunskaper i ett självrättande prov. Som lärare får du snabbt en överblick och statistik på vilka elever som har sett och klarat de olika momenten i kursen. Och du ser vilka elever som behöver extra hjälp på traven. När man har ett skolkonto kan varje lärare och elev skapa ett eget konto och lärare och elever kan koppla ihop sig så att läraren kan se hur det går för eleven och hur denne använder Matematikvideo.

Betalning

Om du väljer att betala via faktura så fungerar det så att när du har köpt Matematikvideo så får du en faktura skickad till din e-postadress. Du får alla betalningsuppgifter du behöver i e-postmeddelandet men fakturan i sin helhet bifogas som pdf. Om du inte får upp denna faktura kan du prova att försöka öppna den i din webbläsare eller ladda ner programmet Adobe Reader som är gratis och hjälper dig att se fakturan och kunna skriva ut den i sin helhet. Det är ingen förfallodag på fakturan men du får inte tillgång till alla genomgångar innan fakturan är betald. Det tar mellan 1 - 5 dagar innan en betalning är registrerad på vårt bankgiro (på vardagar tar det oftast ett dygn) och när den är registrerad får du en bekräftelse via e-post och då kan du komma åt genomgångarna. Har du fler frågor om betalningar så är du välkommen att kontakta oss på info@matematikvideo.se
När du betalar med kontokort så får du tillgång till Matematikvideo direkt. Matematikvideo handhar inte kontokortsbetalningar själva utan använder sig av Stripe och Paypal för att kunna garantera säker betalning och att inga uppgifter om kontokort hamnar i fel händer. Om du väljer att betala med kontokort via Paypal så kommer du efter att du fyllt i dina uppgifter skickas till Paypal. Där genomför du betalningen och sedan skickas du automatiskt tillbaka till Matematikvideo där du sedan kan logga in och se genomgångarna. Om du har ett så kallat Paypal-konto så kan du även välja att betala via detta.
MatematikVideo.se följer ångerrätten som är definierad hos konsumentverket där varje kund har rätt till att ångra sitt köp inom 14 dagar efter det att avtal har ingåtts. Har du då redan betalat har du rätt att få tillbaka dina pengar inom 30 dagar. Om du vill ångra ditt köp kontaktar du oss per epost med information om ditt kundnummer, fakturanummer hos MatematikVideo och dina bankuppgifter så att vi kan återföra pengarna till dig.
Vad är detta?
Här hittar du matematiska symboler som kan användas när du ställer frågor på forumet eller kommenterar. När du klickar på symbolen markeras denna, kopiera genom klicka med höger musknapp eller använda kortkommandot Ctrl-C (PC) / cmd-C (Mac)
Förhandsvisning Latex:
Latexkod: