Hjälp och guider - Matematikvideo

LOGGA IN

VIA

OBS! Inget publiceras i ditt flöde utan ditt medgivande.

VIA E-POST

E-post/användarnamn

Lösenord

Glömt lösenordet?
eller

Hjälp och guider

Prenumeration Premium

För att återuppta din prenumeration på Matematikvideo Premium gör du enligt följande:
 • Logga in.
 • Gå till Mitt konto
 • Klicka på fliken Konto/Prenumeration.
 • Klicka på Förnya Premium
För att avsluta din prenumeration på Matematikvideo Premium gör du enligt följande.
 1. Logga in.
 2. Gå till Mitt konto
 3. Klicka på fliken Konto/Prenumeration.
 4. Klicka på Avsluta Premium
Ditt abonnemang har ingen bindningstid och du kan avsluta det när du vill. Du får alltid tillgång till tjänsten för den tid som du redan har betalat för även om har avslutat abonnemanget.
För att påbörja ett premiumabonnemang hos oss går du till registrera premium och följer anvisningarna där.

Rapporter

För att se lektionsrapporten med information om vilka elever som sett videon och hur det har gått i övningarna så krävs det att dina elever är indelade i en kursgrupp. Du kan hitta lektionsrapporten på två olika sätt.
 1. Via kursgruppssidan i lektionslistan hittas varje lektions rapport egenom att klicka på symbolen .
 2. Via lektionssidan och länken SE RAPPORT vid övningarna.

Kurser och lektioner

I våra kurser finner du ett färdigt kursupplägg med länkar till lektioner som är indelade i kapitel utifrån ämnesplanerna i matematik, fysik och programmering. Bredvid varje lektionslänk finns ett antal symboler som förklaras nedan. Bilden är tagen från Matematik 2 (gymnasiekurs). (klicka för större bild) För lärare så finns det även en direktlänk till lektionsrapporten, klicka då på diagramsymbolen .

Hantering skolkonton

Som lärare eller elev får man tillgång till hela tjänsten. I tjänsten ingår följande.
 • Digitala lektioner med video, texter och övningar till följande kurser med färdiga kursplaneringar:
  • Matemtik Högstadiet (År 7, 8 och 9)
  • Matematik 1abc
  • Matematik 2abc
  • Matematik 3bc
  • Matematik 4
  • Matematik 5
  • Fysik 1
  • Matematik och programmering (javascript och python)
 • Automatiskt rapporteringssystem på lektionsnivå och kursgruppsnivå.
 • Möjlighet att ge läxor
 • Provbank
 • Digitalt provsystem specialiserat på matematik.
För att koppla bort en elev eller en lärare från skolans konto så gör administratören av kontot enligt följande.
 1. Logga in med ert administratörskonto.
 2. Klicka på MIN SKOLA i menyn.
 3. Här listas alla elever och lärare som är kopplade till skolans konto. Klicka i rutan till vänster om elevens/lärarens namn som ni skall koppla bort från ert konto.
Om du som skolelev eller lärare skall koppla bort ditt konto från din skola och koppla dig till en annan så gör du på följande vis.
 1. Logga in och gå till https://matematikvideo.se/mitt-konto
 2. Under Skol-ID klicka på ta bort och fyll i din nya kopplingskod (ges ut av lärare på din skola).
 3. Spara.
Du är nu kopplad till din nya skola.
Ibland kan e-postmeddelandet med inloggningsuppgifterna hamna i skräppostmappen. Om du inte har fått detta meddelande så kolla alltid i denna mapp hos din e-postklient (t ex hotmail, gmail).
Innan aktivering av kontot behövs en kopplingskod för elever eller lärare. Observera att dessa är olika för lärare och elever! Administratören eller läraren kan som inloggad hitta dessa under "Mitt konto". En aktiveringslänk för lärare och elever med förifylld kopplingskod finns också i det e-postmeddelande som skickas då kontot beställs. Så här fungerar sedan registreringen:
 1. Gå till https://matematikvideo.se/elevreg och eller följ länken som för lärare eller eleven kan se ut på följande vis: https://matematikvideo.se/reg/XXYY89y
 2. Här fylls kopplingskoden i (om den inte är förifylld genom länken).
 3. Eleven/Läraren bestämmer även om man vill logga in via google, facebook eller sin egna e-postadress.
 4. Om man har valt google eller facebook sker inloggningen automatiskt. Om man har valt via e-post så skickas inloggningsuppgifter till den valda e-postadressen.

Teknik & support

Generellt kan man säga att det enda som krävs för att kunna använda Klearas produkter är en modern webbläsare. Eftersom Klearas produkter är helt och hållet webbaserade är de också plattformsoberoende. Det enda som krävs är att någon av de webbläsare vi stöder finns tillgänglig på aktuell plattform. Webbläsaren måste ha javascript påslaget och acceptera cookies.  

Testning i webbläsare

Det är ett oerhört stort jobb att testa i olika enheter, webbläsare, konfigurationer och situationer. Därför måste vi prioritera testning i de webbläsare som är vanligast förekommande. Följande webbläsare finns med i vår löpande testning, som görs både i datorer, surfplattor och mobiler:
 • Google Chrome: Vi testar senaste versionen på Mac OS, iOS, Windows, Chrome OS och Android OS (surfplatta och mobil).
Om du har betalt ditt konto/kurs och du inte kan logga in så beror det oftast på två olika orsaker:
 • Antingen använder du felaktigt användarnamn eller lösenord så kan du prova med att beställa nytt lösenord. Då fyller du antingen i ditt användarnamn eller din e-postadress och får ditt nya lösenord skickat via mail.
 • Det kan också bero på att din webbläsare har sparat ett felaktigt användarnamn/lösenord i sina inställningar. Prova med att skriva i dina uppgifter igen utan att låta webbläsaren fylla (autofill) dessa åt dig.
När videon inte går igång trots att du har ett konto som är betalt kan det bero på några olika orsaker varav de flesta är enkla att åtgärda. Testa gärna med följande:
 • Uppdatera din webbläsare till senaste versionen.
 • Testa en annan webbläsare. Våra videor har visat sig fungera bäst med Google Chrome. Här kan du ladda ner Google Chrome gratis: http://www.google.com/chrome?hl=sv
 • Om du använder dig av Samsung Galaxy Tab så fungerar den inbyggda webbläsaren för tillfället bäst. Här har faktiskt Google Chrome problem i vissa fall.

Kursgrupper

En lärare kan skapa en egen kurs hos Matematikvideo, då har man möjligheten att koppla vissa elever (tex en klass/kursgrupp) på skolan till just den kursen. För att skapa en kurs gör man på följande vis:
 1. Klicka på "MINA KURSGRUPPER" i huvudmenyn.
 2. Här kan du skapa en ny kursgrupp, du väljer nu namn på kursgruppen (tex klassnamn), när kursen börjar och om det finns ett prov som de jobbar inför.
 3. Sedan väljer du vilken kurs vars lektioner skall ingå i kursen.
 4. Du kan här även välja vilka elever (om de har registrerat sig) som skall ingå i kursen.
 5. Sedan trycker du på skapa grupp.
 6. För att administrera kursgrupper går du till mina kursgrupper igen och klickar på den kursgrupp som du vill redigera.
 7. Då kommer du till kursgruppssidan och här ser du flikar med dina studenter, vilka lektioner som finns med samt inställningar (kugghjulet).
 8. Under inställningar kan du ändra texter och här hittar du också kopplingskoden för kursen. Denna kan dina elever använda för att koppla ihop sig med kursen. Eleven kan också koppla sig till kursen genom att gå till "MINA KURSER" i huvudmenyn, klicka på den kurs som eleven går och klicka på knappen "KOPPLA DIG" och sedan är det klart.
En elev kan koppla ihop sig med sin lärare i en kursgrupp (se ovan) på följande vis:
 1. Logga in och välj "MINA KURSER" i huvudmenyn.
 2. Här hittar du alla lärares kurser. Klicka på den kurs som du går.
 3. När du är inne på kursen klicka på knappen "KOPPLA DIG" och sedan är det klart.
En elev kan också registrera sitt konto samtidigt som eleven kopplar sig till en kursgrupp:
 1. Läraren går då till inställningar på sin kursgruppssida och kopierar kursens kopplingskod i en länk.
 2. Läraren delar sedan med sig av kopplingskoden till sina elever.
 3. När elever följer länken registreras elevens konto samtidigt som eleven kopplar sig till en kursgrupp.
Som lärare kan du skapa en kursgrupp (se ovan) och genom detta för en överblick över vad hela klassen gör men också vad enskilda elever jobbar med på vår sajt. Om du som lärare går in på din kursgrupp ser du först en översikt över alla elever och vilka lektioner som de har varit inne och jobbat på. Om du väljer att klicka på en elevs namn kan du se samma saker som eleven ser när denne har loggat in. På det här viset kan du få fördjupad information om vilka videos/övningar/texter som de har jobbat med och exempelvis vilka övningar som har varit svåra.
För att radera en kursgrupp görs följande som inloggad lärare.
 1. Gå till https://matematikvideo.se/mina-kursgrupper/
 2. Dra med musen över kursgruppens namn (se bild nedan), då kommer ett kryss upp som du klickar på.
 3. Bekräfta att du vill radera kursgruppen.

Prov & Läxförhör

När ett digitalt prov genomförs i helskärmsläge låser sig provet automatiskt om eleven försöker gå ur helskärmsläget. Under det aktuella provets "Elevsammanställning" kan du låsa upp provet igen och låta eleven fortsätta skriva provet om du vill.
 • Framför berörd elevs namn visas en röd lås-symbol.
 • Klicka på symbolen och ändra status till "PÅBÖRJAT" och klicka "Ja, ändra status"
 • Be eleven ladda om sidan genom att uppdatera Webbläsarfönstret.
 • Eleven klickar sedan på "STARTA" för att fortsätta.
 • Logga in med ditt lärar-konto på Matematikvideo.
 • Klicka på "PROVBANK" i huvudmenyn.
 • Öppna provet du vill genomföra.
 • Kontrollera att du kopplat rätt kursgrupp till provet under "Elevsammanställning". Namnen till samtliga elever som kopplats till provet syns i listan. Framför varje elev visas elevens status på provet.
 • Kontrollera dina "Inställningar". Under "Digitala provinställningar " väljer du hur provet visas när det genomförs digitalt. T.ex. vad eleven kan se och inte under och efter genomfört prov. Det är även här du väljer om provet ska köras i helskärmsläge och elevens svar ska döljas på uppgifter den inte jobbar med.
 • Har du schemalagt provet körs det igång automatiskt på inställd tid. Om det däremot har status "UTKAST/DOLT" måste du ändra till "PÅGÅENDE" för att eleven ska kunna genomföra provet. Det gör du genom att klicka på statusknappen längst upp till höger. Tänk på att ändringar här ändrar förutsättningarna för eleverna direkt.
 • Nu är provet igång.
 • Genom att klicka på knappen "Uppdatera" till höger under "Elevsammanställningar" kan du se resultaten allt efter som eleverna lämnar in sina prov.
 • Logga in med ditt lärar-konto på Matematikvideo.
 • Välj kurs och sen lektion som behandlar önskat ämnesområde.
 • Starta övningen genom att klicka på "STARTA". Övningsfrågorna visar sig.
 • Vid varje fråga finns symbolen . Klicka på önskad fråga för att lägga till den i ett prov.
 • Ett fönster öppnas med valet att lägga till frågan i ett befintligt prov eller i ett nytt prov.
 • Skriv in namnet på ett nytt prov. Klicka "LÄGG TILL". Ett nytt prov har nu skapats som innehåller den aktuella frågan.
 • Lägg till fler frågor från samma lektion eller ifrån en annan lektion genom att återigen klicka på symbolen vid önskad fråga.
 • Välj sen det tidigare skapade provet när popup-fönstret öppnas och klicka "LÄGG TILL" .
 • Du hittar sen ditt skapade prov under "PROV & TEST" i huvudmenyn och sen fliken "Mina egna".
 • Logga in med ditt lärar-konto på Matematikvideo.
 • Klicka på "PROV & TEST" i huvudmenyn.
 • Klicka på den stora knappen längst upp till höger: "+ SKAPA NYTT PROV".
 • Det nya provet ska nu ha skapats och öppnats i redigeringsläge.
 • Klicka på namnet på provet för att ändra det till något mer passande.
 • Under avdelningen "Inställningar" kan du välja flera olika egenskaper för ditt prov. Både "Allmänna" och "Digitala". Tänk på att ändringar här ändrar förutsättningarna för eleverna direkt om provet har statusen "PÅGÅENDE".
 • Under avdelningen "Elevsammanställning" så väljer du den kursgrupp som ska göra det aktuella provet. Det är också här alla elever resultat visas och kan rättas. Du kommer även kunna ändra elevernas status för detta prov direkt här i tabellen. Till exempel om du vill låsa provet för en elev som är sjuk vid tillfället och ska göra det senare. Du behöver inte välj en kursgrupp direkt för att börja skapa ditt prov och lägga till uppgifter.
 • Under avdelningen "Uppgifter" så kan du välja att lägga till "Flerval" eller "Fritext"-uppgifter. Du kan även välja bland vår befintliga övningsuppgifter.
 • När du lagt till en fråga så är det viktigt att lägga till rätt svar för att frågan ska automaträttas. Tänk på att ange alla olika svar som ger rätt. Tex x=0,5 och x=1/2
 • Du kan kopiera dina frågor och justera dem direkt i redigeringsläget.
 • Längst upp till höger på sidan så klickar du på den stora status-knappen "UTKAST/DOLT" för att ändra status till "PÅGÅNDE" så att eleverna kan köra igång provet.

Betalning

När du betalar med Swish så får du tillgång till Matematikvideo Premium och allt i alla kurser.  Om du betalar via Swish så kan du inte gå in i en månadsprenumeration utan förbetalar istället för din tid hos oss. Du kan välja mellan 6 eller 12 månader. Du väljer att betala med swish när du skall fylla i dina betalningsuppgifter.
När du betalar med kontokort så får du tillgång till Matematikvideo Premium och allt i alla kurser. Matematikvideo handhar inte kontokortsbetalningar själva utan använder sig av Stripe för att kunna garantera säker betalning och att inga uppgifter om kontokort hamnar i fel händer. När du går in i en månadsprenumeration hos oss så sparar vi alltså inte några kortuppgifter hos oss utan låter Stripe sköta detta åt oss för maximal säkerhet.
Du avslutar ditt konto genom att inloggad på tjänsten gå in på "Mitt Konto" och välja "AVSLUTA PRENUMERATION" eller genom att kontakta oss på: info@matematikvideo.se. Din ångerrätt, inklusive återbetalning, är tillgänglig i 14 dagar efter ditt köp och går förlorad om du använder Matematikvideo under den tiden.

Prova Premium i 7 dagar för 9 kr

Därefter 89 kr per månad.
Avsluta prenumerationen när du vill.
SKAFFA PREMIUM
Nej tack. Inte just nu.

Vad är detta?
Här hittar du matematiska symboler som kan användas när du ställer frågor på forumet eller kommenterar. När du klickar på symbolen markeras denna, kopiera genom klicka med höger musknapp eller använda kortkommandot Ctrl-C (PC) / cmd-C (Mac)
Förhandsvisning Latex:
Latexkod: