Förenkla algebraiska uttryck - Algebra (Ma 2) - Matematikvideo

LOGGA IN

VIA

OBS! Inget publiceras i ditt flöde utan ditt medgivande.

VIA E-POST

E-post/användarnamn

Lösenord

Glömt lösenordet?
eller
Matematik 2 ABC

Förenkla algebraiska uttryck

Video

Video, text & övningsfrågor av: Simon Rybrand

I den här lektionen går vi igenom hur man förenklar algebraiska uttryck genom att addera och subtrahera termer som är av samma sort.

Är du ny här? Så här funkar Matematikvideo PREMIUM


 • 600+ pedagogiska videolektioner till hela gymnasiet och högstadiets matte.
 • 4000+ typiska övningsfrågor med tips och fullständiga förklaringar.
 • Heltäckande för din kurs, slipp leta efter videos själv på Youtube.
 • Träning inför nationella prov och högskoleprovets matematik.
PROVA FÖR 9 kr
Prova i 7 dagar för 9 kr, sedan endast 89 kr/mån.
Ingen bindningstid, avsluta prenumerationen när du vill.
81 votes, average: 4,36 out of 581 votes, average: 4,36 out of 581 votes, average: 4,36 out of 581 votes, average: 4,36 out of 581 votes, average: 4,36 out of 5
81
Du måste vara inloggad för att rösta.
Loading...

Övning

16
FRÅGOR

TESTA DIG SJÄLV

Alla övningar har fullständiga förklaringar och pedagogisk feedback som hjälper dig att förstå.
ANTAL FÖRSÖK
0
POÄNG
DINA
0
 
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
MEDELPOÄNG
ALLA
6

Text

Förenkling av algebraiska uttryck

Om  flera termer i ett algebraiskt uttryck är av samma sort så kan vi addera alternativt subtrahera dessa med varandra, så att vi minskar antalet termer i uttrycket.

Förenkla algebraiska uttryck

När man gör detta kallas det att man förenklar uttrycket. Men för att detta skall kunna göras, måste alltså termerna vara av samma sort. 

Exempel 1

Förenkla uttrycket $ 5x+3x $ 

Lösning

Eftersom att $5x$5x kan skriva som  $x+x+x+x+x$x+x+x+x+x 

och 

 $3x$3x som  $x+x+x$x+x+x  får vi att

 $5x+3x=x+x+x+x+x+x+x+x$5x+3x=x+x+x+x+x+x+x+x.

Då vi vet att  $x+x+x+x+x+x+x+x=8x$x+x+x+x+x+x+x+x=8x   kan vi förenkla uttrycket med hjälp av denna kunskap.

Vi får alltså att  $5x+3x=8x$5x+3x=8x 

Det räcker att du gör beräkningen i huvudet, men känner du dig osäker så skriv ut alla termer till att börja med.

Exempel 2

Förenkla uttrycket $ 5x-3x $ 

Lösning

Då variabeln i de två termerna är av samma sort, kan vi förenkla genom att subtrahera termerna med varandra.

Vi får att  $5x-3x=2x$5x3x=2x 

Varför ska man kunna förenkla uttryck

Anledningen till att vi eftersträvar att förenkla uttrycken är att det ökar tydligheten och överskådligheten av uttrycken. Det kommer vi att ha stor användning av när vi ska visualisera uttrycken som grafer i ett koordinatsystem eller ange olika egenskaper hos uttryck som sammanfogas till funktioner. Men mer om detta senare.

Betydelsen av termer av samma sort

Det man menar när man tala om termer av samma sort är att termerna innehåller samma variabler och att det har samma gradtal. Alltså samma exponent.

Exempelvis gäller att variabeltermerna $x^2$,  $-x^2$ och $6x^2$ är av samma sort. Lika så $a^4$,  $2a^4$ och $-9a^4$.

Exempel 3

Förenkla uttrycket $ 2x^2 + 10x – x +5x^2 $ 

Lösning

Vår uppgift är att addera och subtrahera termer av samma sort, så att uttrycket innehåller så få termer som möjligt.  Vi kontrollerar variablerna och dess exponenter. Där efter markerar vi här termer av samma sort med samma färg. 

Termer av samma sort

och får att  $2x^2+10x-x+5x^2=7x^2+9x$2x2+10xx+5x2=7x2+9x .

Även $ab$,  $-5ab$ och $7ba$  är av samma sort, även om det inte är riktigt lika tydlig att först se. Men eftersom att multiplikationen är kommutativ, vilket betyder att att  $a\cdot b=b\cdot a$a·b=b·a, innehåller termerna variabler med samma exponent, även om de står i ombytt ordning. Alltså är de av samma sort.

Exempel 4

Förenkla uttrycket  $x^2+10xy-yx-8-5x^2$x2+10xyyx85x2  

Lösning

Vår uppgift är, igen, att addera och subtrahera termer av samma sort, så att uttrycket innehåller så få termer som möjligt. Därför kontrollerar vi variablerna och exponenterna. Sedan markerar vi åter termer av samma sort med samma färg.

Termer av samma sort

Termerna $10xy$10xy och $-yx$yx innehåller variabler med samma exponent, eftersom att multiplikationen mellan $xy$xy och  $yx$yx är kommutativ, vilket gör att de kan subtraheras. Även andragradstermerna $x^2$x2 och  $-5x^2$5x2 kan slås samman. Vi får att

 $x^2+10xy-yx-8-5x^2=-4x^2+9xy-8$x2+10xyyx85x2=4x2+9xy8 

Sammanfattningsvis gäller att koefficienten till variabeln alltså kan vara olik, men inte exponenten.

Däremot är exempelvis inte $2x$ och $2x^2$ av samma sort då de har olika grad, dvs de har olika exponent. Inte heller  $xy^2$xy2 och  $xy$xy är av samma sort, eftersom att variabel  $y$y har olika exponenter.

Regler vid subtraktion av uttryck i parenteser

Förutom ovanstående regler och metoder för att förenkla uttryck så används även följande regler för att ta bort parenteser i algebraiska uttryck. 

Om parentesen föregås av ett plustecken så ändras inte några tecken framför termerna när du tar bort parentesen.

 $a+\left(b+c\right)=a+b+c$a+(b+c)=a+b+c         

därför att vi ska addera ett positivt $b$b och  $c$c.  Resultatet blir addition mellan termerna.   

Om en parentes istället föregås av ett minustecken så byter termerna i parentesen tecken när parentesen tas bort.

 $a-\left(b+c\right)=a-b-c$a(b+c)=abc 

därför att vi ska subtrahera ett positivt $b$b och  $c$c.  Resultatet blir subtraktion mellan termerna.   

 $a-\left(b-c\right)=a-b+c$a(bc)=ab+c 

därför att vi ska subtrahera ett positivt $b$b och ett negativt $c$c.  Resultatet blir subtraktion mellan $a$a och $b$b, men addition mellan $b$b och $c$c. Vi skulle ju nämligen subtrahera att negativt $c$c, vilket leder till addition av $c$c

Vi tar ett exempel på förenkling av uttryck med parenteser.

Exempel 5

Förenkla uttrycket $ 20 – (x^2 + x) + (2x^2 + x) $

Lösning

Vi börjar med att ta bort parenteserna. Subtraktionstecknet innan parentesen medför att alla termer i parentesen får ombytt tecken. Additionstecknet medför ingen förändring.

$ 20 – (x^2 + x) + (2x^2 + x) =$
$ 20 – x^2-x+2x^2+x $

Nu förenklar vi uttrycket genom att adderar och subtraherar termer av samma sort.

$ 20 – x^2-x+2x^2+x =$
$ 20+x^2 $

För att öka tydligheten av uttryckets karaktär, skriver vi det gärna på formen med termen med störst gradtal först. Alltså som $ x^2+20$. Men det andra sättet är inte fel. Bara lite mindre tydligt.

Nu är det bara att sätta igång att öva på att förenkla uttryck. Du kommer ha stor användning av att behärska detta även i kommande kurser.

Exempel i videon

 • Diskussion om termer av samma sort för  $3x^3,-10x^3,5x,-52x,10,-50,12x^2,12x$.
 • Förenkla $5x + 10x² – x$.
 • Förenkla $5x² + 2x – 2 – x – 4x²$.
 • Förenkla $a² – (8-4a²)+(10-2a)+4a$.

Kommentarer

 1. Det står fel i facit på fråga 4

  Emil Nordlund
 2. Hej fastnar alltid när det kommer fler tal efter = tecken
  Hur ska jag tänka och hur löser jag denna uppgift?
  5×+(3+2×)=18-(×-1)
  Finns det inget smart sätt att tänka
  Jag är inte riktigt min grej men måste läsa ma2a

  Elvije Shkreta
  1. Här så behöver du förenkla både högerledet och vänsterledet först för att lösa ekvationen.Tänk på att när du har minustecken framför en parentes så byts tecknen.
   Du får då ekvationen:
   $5x+3+2x=18-x+1$ fortsätt att förenkla
   $7x+3=19-x$ Addera med x i bägge leden
   $8x+3=19$ Subtrahera med 3
   $8x=16$
   $x=2$

   Simon Rybrand
 3. hej varför är b2^a=ab^2?
  på fråga 12

  David Wong
  1. Av samma anledning som $3·5=5·3$, dvs det spelar ingen roll i vilken ordning du skriver termerna i en multiplikation. På mattespråk kallas detta för att multiplikation är kommutativt.

   Simon Rybrand
 4. PÅ uppgift 8 säger det att jag har fel svar vid rättning men inte vid förklaringen?

  Catherine Rawitz
 5. Hej, jag har en fundering kring fråga 2. Ni tycks definiera en addition och en subtraktion som ett uttryck som genom ovanstående operationer får ett resultat som kan förenklas. Är då inte x+y en addition?
  Mvh David

  David Ygge
  1. Bra poäng!
   Vi formulerar om frågan till ”Vilka två av följande fyra termer går att addera eller subtrahera så att vi får ett uttryck med en term:”

   Simon Rybrand
 6. Hur ska jag förenkla det här och hur ska jag tänka här?
  4(x+1)+3(4-x)

  Isabella Lindell
  1. Multiplicera först in talen innan parenteserna så att du får
   $4(x+1)+3(4-x)=4x+4+12-3x$
   Lägg sedan samman termer av samma sort
   $4x+4+12-3x=x+16$

   Simon Rybrand
 7. Hej,!
  Jag trodde två minus tal blev plus? Men de gäller inte här?
  Hur ska man tänka, när gäller de och inte?

  Josefine Rosmark
  1. Har du ett exempel som vi kan utgå ifrån här?

   Simon Rybrand
 8. – ( -3ab – ab^2)

  Jag är med på att om det står ett ”minustecken framför parantesen, ändras värdet inuti parantesen. Exempelvis i det här fallet till positiva 3ab. Men då när parantesen sedermera tas bort borde det stå
  – + 3ab, vilket vi tidigare har lärt oss blir negativt. Alltså borde väl det bli -3ab när parantesen tas bort, eller tänker jag fel?

  Daniel Kämpe
  1. Hej
   När vi tar bort parentesen så blir det endast + där. Kanske det är lättare att se när det skrivs som
   $ -(-3ab-ab^2)=-(-3ab)-(-ab^2)=3ab+ab^2 $

   Simon Rybrand
 9. 4+5(y+3)-19 jag har fastnat här hur jag går jag vidare?

  Mvh simon

  Simon le Grand Timotijevic
  1. $4+5(y+3)-19=4+5y+15-19=5y$

   Simon Rybrand
 10. Jag har fastnat i hur du räknade ut:

  2x+10–x+x2–1=x2+x+9

  Skulle du kunna förklara den?
  Mvh Marcus

  marcus friede
  1. De termer som är av samma sort är $2x$ och $-x$ samt $10$ och $-1$ när du lägger samman dessa får du $2x-x=x$ samt $10-1=9$ så att du får hela uttrycket
   $ x^2+x+9 $
   Hjälper detta dig vidare?

   Simon Rybrand
 11. Hej
  I sista exemplet i videon blir mitt svar 5a2+2+2a, varför får du 2a framför 2? Måste man ta i någon speciell ordning, min tanke är ju från vänster till höger? Hur skall jag tänka?

  Jon Abrahamsson
  1. När det gäller addition så spelar det ingen roll i vilken ordning som de står. Man brukar dock ha som en liten oskriven regel att skriva termerna i fallande grad.

   Simon Rybrand
   1. Ok, hade jag fått rätt om detta var en fråga på en tenta?

    Jon Abrahamsson
    1. Antar att de allra flesta lärare hade gett rätt på detta om man inte uttryckligen vill att termerna skall skrivas i fallande ordning.

     Simon Rybrand
 12. Hej Simon! hur kan man förenkla det här: 5x^3*5x^3/5x^3+5x^3

  Alam Shafai
  1. Är det uttrycket
   $\frac{5x^3·5x^3}{5x^3}+5x^3=5x^3+5x^3=10x^3$
   eller
   $\frac{5x^3·5x^3}{5x^3+5x^3}=\frac{5x^3·5x^3}{2·5x^3}=\frac{5x^3}{2}$
   (Förenklade bägge för säkerhets skull)

   Simon Rybrand
 13. Hej! Jag har talet 4(a+b)-3(b-a) i min mattebok men förstår verkligen inte hur jag förenklar detta.. Behöver förklaring, tack på förhand!:)

  Komvux Sundsvall Elev
  1. Multiplicera in 4an i den första parantensen. Vi får då 4a+4b. Multiplicera sedan in -3 i den andra parantesen. Vi får då -3b+3a då -*- blir +.

   4a+4b-3b+3a=

   7a+b.

   Jesper Westin
 14. Förenkla
  4(2x+5)-38x-5)

  hur gör man??

  Vanessa Freire vargas
  1. Där får du först multiplicera in 4:an i parentesen så att du får
   $ 8x+20-38x-5 $
   Sedan förenklar du (adderar och subtraherar termer av samma sort) så att du får
   $ -30x+15 $

   Simon Rybrand
 15. Hej!
  På sista exemplet berättar du att ett minustecken framför parentes byter tecknet i parentesen, men när du förklarar hur du förenklar talet sätter du ett plustecken framför första konstanten istället för att byta minustecknet mellan talen, varför? När du sedan fortsätter i andra ledet försvinner det röda plustecknet och hamnar mellan talen i parentesen, och det förstår jag!
  Lite snurrig här…

  Astridmjornebrant
  1. Hej!
   Om det är ett minustecken framför parentesen så byts alltså alla tecken i parentesen. Så då får vi exempelvis
   $a^2-(8-4a^2)=a^2-8+4a^2$
   Här byter vi alltså tecken framför 8:an då man kan säga att det står ett ”gömt +” där i parentesen. Vi byter också tecken framför $4a^2$ så att det blir ett + istället för -.
   Om det är ett + framför parentesen så kan vi alltså bara ”plocka bort” denna parentes utan att behöva tänka på teckenbyten. Så om vi då har exempelvis:
   $+(10-2a) = 10 – 2a$
   Även här så kan vi tänka att det finns ett gömt + framför 10:an och att detta inte ändras. Inte heller tecknet framför 2a ändras i detta fall.
   Hoppas att denna förklaring hjälper dig vidare att förstå dessa förenklingar.

   Simon Rybrand
 16. Hej, håller precis på att lära mig algebra.

  Uttrycket t^2-t+4t^2-7t-9 skall förenklas. Såhär ser min uträkning ut: t^2-t+4t^2-7t-9 = t^2+t^4-t-7t-9 = 5t^2-t-7t-9= 5t^2-6t-9

  Efter tittat i facit ser jag att den korrekta förenklingen ska vara = 5t^2-8t-9

  Det jag inte förstår är hur här måste ha blivit en addition istället för, som tecknet visar, en subtraktion?! Ska man föreställa sig parenteser även då där ej finns några? Eller när omvandlar man ett tecken, fastän ej någon parentes finns med?!

  -t -7t är väl -6t ?!?! (enligt min hjärna, dvs)

  Hattala Sorken
  1. Hej
   När du summerar $ t^2+4t^2 $ så får du $ 5t^2 $. Detta har du även i ditt andra steg men i det första steget så har du $t^4$ vilket du inte kan få när du adderar eller subtrahera dessa termer. Exempelvis gäller att $ t^2+2^2=2t^2 $, däremot vid multiplikation får du $ t^2⋅t^2=t^4 $.
   Nästa fel som blir är när du beräknar $ -t-7t=-6t $. Detta skall bli $ -t-7t=-8t $. Jämför exempelvis med att $ -1-7=-8 $.
   Hela uträkningen kan skrivas som:
   $t^2-t+4t^2-7t-9 = t^2+4t^2-t-7t-9 = $ $ 5t^2-8t-9 $

   Simon Rybrand
 17. Hej!

  Jag undrar om jag räknat rätt här:

  Förenkla uttrycket: (x+5)-2(x-3)

  Svar: 5*-3=-15- -2 = x2-17 ?

  Med vänlig hälsning

  veritas87
  1. Hej, det ser inte riktigt rätt ut. Så här förenklar jag det här
   $\left(x+5\right)-2(x-3) =$
   (multiplicera in 2:an i parentesen)
   $x+5-2x+6=$
   (x-2x=-x och 5+6=11)
   $11-x$

   Simon Rybrand
 18. Hur förenklar jag denna (x+6)(y+2)-2(x+3Y)

  Alonso Eklöw Nolasco
  1. Gör så att du multiplicerar ihop parenteserna och multiplicera in 2:an i parentesen.
   $ (x+6)(y+2)-2(x+3Y) = $
   $ xy+2x+6y+12-2x-6y = $
   $ xy+12 $

   Simon Rybrand
 19. Hej, jag la märke till att på texten under videon, där det står ”några exempel på detta kan vara”, sen är det några exempel på hur man förenklar uttryck och på det andra exemplet 10x+x^2–x–8–5x^2=9x–4x^2, men konstanten -8 har glömts bort… så svaret är väl 9x-4x^2-8

  / George

  George+
  1. Hej, ja det var fel där, det är korrigerat. Tack för att du sade till om detta!

   Simon Rybrand
 20. Vilken är en korrekt förenkling av
  a 2 b−(b 2 a−(ab+a 2 b))−(−3ab−ab 2 ) ?a 2 b+ab 2a 2 b+4ab 2a 2 b+4ab+ab 2 +b 2 a ab

  Måste va fel i uppgiften med paranteserna eller har jag missat något?
  /Jenny

  Jenny Söderlund
  1. Hej
   Uppgiften skall stämma, det gäller att vara väldigt noggrann med parenteserna och tecknen där. Testa att följa förklaringen steg för steg, hoppas att det går bra!

   Simon Rybrand
 21. Jag behöver hjälp med en uppgift

  Förenkla följande uttryck så långt som möjligt.

  A))) (x + 3)(x – 3) – (x – 3)2

  b))))3(z+a^{2}-3z^{2}

  natasha
  1. Hej kan hjälpa dig på vägen med första här men rekommenderar också att du tittar vidare på fler videos på området algebra, vi går igenom många liknande uppgifter som du kommer att ha hjälp av att se.
   $ (x+3)(x-3)-(x-3)^2 = x^2-9-(x^2-6x+9) $ $ = x^2-9-x^2+6x-9 $ $ =6x-18 $
   I första steget här ovan använder jag konjugatregeln för att utveckla multiplikationen av parenteserna.

   Simon Rybrand
   1. hängde med på allt utom var 6x kommer från?

    camilla lustig
    1. Hej, vilken uppgift (i video, text eller övning) funderar du på?

     aha, +6x kommer först ifrån att vi utvecklar $(x-3)^2$ med hjälp av kvadreringsreglerna. Att det just blir + framför termen beror på att det är ett minustecken framför parentesen.

     Simon Rybrand
     1. den precis över min kommentar:)

      camilla lustig
 22. Jag fattar hur man ska göra när man förenklar men problemet är att jag är osäker på om jag ska addera eller subtrahera de lika termerna med varandra. Hur ska jag veta vad som är rätt? Te.x fråga 5 här.

  Svennedepp
  1. Hej
   Kanske hänger den frågan ihop med vad som händer när man ”plockar bort” en parentes. Där är det viktigt att känna till att:
   – I en parentes som föregås av ett + så ändras inte tecknen framför termerna i parentesen.
   Ex:
   $ (4-4x) = 4 – 4x$ (varken + eller – framför parentes innebär +)
   $ 3 + (-4x -x^2) = 3 – 4x – x^2 $
   – I en parentes som föregas av ett – så byts tecknen framför termerna i parentesen.
   $ -(4-4x) = -4 + 4x$
   $ 3 – (-4x -x^2) = 3 + 4x + x^2 $
   Hjälper detta dig framåt?

   Simon Rybrand
 23. Hej
  När jag skall förenkla detta tal så får jag lite problem.
  (x^2-4x+8) – (-x^2-4x+7)

  I andra parentesen så ändrar jag tecken för alla termer eftersom det är ett minus framför parentesen. Här får jag problem med det negativa talet -x^2

  x^2-4x+8 – (+x^2)+4x-7 —> x^2-4x+8 – x^2+4x-7 —> fel

  Gäller regeln inte för negativa/positiva tal? (alltså minus före parentes, ta bort parentesen och ändra tecken för alla termer i parentesen).

  erikssoncornelia
  1. Hej
   När du tar bort den andra parentesen så får du istället ett + framför $x^2$ termen. Dvs du har lika tecken vilket ger en addition. Så att du får:
   $\left(x^2-4x+8\right) – (-x^2-4x+7) =$
   ${{{{{x^{2}}-{{4} \, {x}}}+{8}}+{x^{2}}}+{{4} \, {x}}}-{7}=$
   $2{x^2}+1$

   Hoppas att denna vägledning hjälper dig!

   Simon Rybrand

Endast premiumkunder kan kommentera. Prova Premium!

Prova Premium i 7 dagar för 9 kr

Därefter 89 kr per månad.
Avsluta prenumerationen när du vill.
SKAFFA PREMIUM
Nej tack. Inte just nu.

Vad är detta?
Här hittar du matematiska symboler som kan användas när du ställer frågor på forumet eller kommenterar. När du klickar på symbolen markeras denna, kopiera genom klicka med höger musknapp eller använda kortkommandot Ctrl-C (PC) / cmd-C (Mac)
Förhandsvisning Latex:
Latexkod: