...
Testa premium Kurser Alla kurser Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Förälder Blogg Om oss Kontakt Läxhjälp matemtaik Hjälp & guider
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärar-registrering Logga in
EXEMPEL I VIDEON   Lektionsrapport   Hjälp Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
 ███████████████
    /        ██████████████████████████

Areaenheter

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Simon Rybrand
Rapportera fel Redigera lektion Redigera text Redigera övning

I den här videon hjälper vi dig att förstå hur man beskriver areor med hjälp av areaenheter. Vi visar även hur du omvandlar areaenheter, dvs hur du går från en areaenhet till en annan.

Areaenheter

Är du ny här? Så här funkar Matematikvideo PREMIUM
 • 600+ videolektioner till gymnasiet och högstadiets matte.
 • 4000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
 • Heltäckande för din kursplan. Allt på ett ställe.
 • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
Prova i 7 dagar för 9 kr, sedan endast 89 kr/mån.
Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.

Den enhet som används för att beskriva storleken på en area kallas för areaenhet. Vi utgår från areaenheten kvadratmeter ($m^2$m2) när vi beskriver några andra areaenheter som $dm^2$dm2, $cm^2$cm2 och $mm^2$mm2.

Areaenheter-kvadratmeter

I kvadraten här ovan är är sidorna $1$1 m =  $10$10 dm = $100$100 cm = $1000$1000 mm. Arean för kvadraten får vi genom att multiplicera sidorna med varandra. Vi kan då beskriva arean som:

$1\cdot1=1\text{ }m^2$1·1=1 m2  (en kvadratmeter)
$10\cdot10=100\text{ }dm^2$10·10=100 dm2  (tio kvadratdecimeter)
$100\cdot100=10000\text{ }cm^2$100·100=10000 cm2  (tiotusen kvadratcentimeter)
$1000\cdot1000=1000000\text{ }mm^2$1000·1000=1000000 mm2  (enmiljon kvadratmillimeter)

Alltså gäller att att  $1\text{ }m^2=100\text{ }dm^2=10000\text{ }cm^2=1000000\text{ }mm^2$1 m2=100 dm2=10000 cm2=1000000 mm2.

...
Ny här?
Så funkar Premium
 • 600+ videolektioner till gymnasiet och högstadiets matte.
 • 4000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
 • Heltäckande för din kursplan. Allt på ett ställe.
 • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.

Omvandling mellan areaenheter

Med hjälp av beskrivningen här ovan kan vi ta fram ett antal olika samband mellan areaenheter.

Tabell för omvandling av areaenheter

$1\text{ }m^2=100\text{ }dm^2=10000\text{ }cm^2=1000000\text{ }mm^2$1 m2=100 dm2=10000 cm2=1000000 mm2

$1\text{ }dm^2=100\text{ }cm^2=10000\text{ }mm^2$1 dm2=100 cm2=10000 mm2

$1\text{ }cm^2=100\text{ }mm^2$1 cm2=100 mm2

När man omvandlar areaenheter mellan varandra så kan följande riktlinjer vara bra att följa.

 • När man går från en mindre enhet till en större så delar man (division) med förhållandet mellan enheterna.
 • När man går från en större enhet till en mindre så multiplicerar man med förhållandet mellan enheterna.

Exempel på att omvandla areaenheter

Exempel 1:

Hur många kvadratcentimeter är $17\text{ }m^2$17 m2?

Lösning:

Här går vi från en större till en mindre enhet så vi multiplicerar med förhållandet.

$17\text{ }m^2=17\cdot10000=170\text{ }000\text{ }cm^2$17 m2=17·10000=170 000 cm2.

Exempel 2:

Hur många kvadratcentimeter är $17\text{ }mm^2$17 mm2 ?

Lösning:

Här går vi från en mindre till en större enhet så vi delar med förhållandet.

$17\text{ }mm^2=\frac{17}{100}=0,17\text{ }cm^2$17 mm2=17100 =0,17 cm2.

Exempel i videon

 • Exempel på att gå mellan $1\text{ }m^2$1 m2 och $dm^2,\text{ }cm^2$dm2, cm2 och $mm^2$mm2.
 • Hur många kvadratcentimeter ($cm^2$cm2) är $1,5\text{ }m^2$1,5 m2 ?
 • Ange rektangelns area på areaenheten $cm^2$cm2 (rektangel beskriven i bild med längdenheten $mm$mm).

Kommentarer


Endast Premium-användare kan kommentera.

e-uppgifter (7)

 • 1. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  ECA
  B1
  P
  PL
  M
  R
  K

  Vilken är SI-enheten för area?

  Rättar...
 • 2. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  ECA
  B1
  P
  PL
  M
  R
  K

  Hur många centimeter är $1\text{ }m$1 m?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Rättar...
 • 3. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  ECA
  B
  P1
  PL
  M
  R
  K

  Omvandla $200\text{ }dm^2$200 dm2 till kvadratcentimeter ($cm^2$cm2).

  (svara med enheten cm^2)

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Rättar...
 • ...
  Upptäck ett bättre
  sätt att lära sig
  "Ni hjälpte mig in på min drömutbildning. Handelshögskolan i Stockholm. Kunde inte vara mer tacksam för er tjänst!" -Emil C.
 • 4. Premium

  Rapportera fel
  (2/0/0)
  ECA
  B1
  P1
  PL
  M
  R
  K

  Omvandla $1264\text{ }mm^2$1264 mm2 till kvadratdecimeter  ($dm^2$dm2).

  (skriv areaenheten som dm^2 i ditt svar)

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Rättar...
 • 5. Premium

  Rapportera fel
  (2/0/0)
  ECA
  B1
  P1
  PL
  M
  R
  K

  Ange triangelns area med areaenheten kvadratmeter.

  (svara med enheten m^2)

   

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Rättar...
 • 6. Premium

  Rapportera fel
  (2/0/0)
  ECA
  B1
  P1
  PL
  M
  R
  K

  Ange triangelns area med areaenheten kvadratmillimeter.

  (svara med enheten mm^2)

   

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Rättar...
 • 7. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  ECA
  B
  P1
  PL
  M
  R
  K

  Ange den blåmarkerade arean på enheten $mm^2$mm2 .

  (skriv enheten på formen mm^2)

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Rättar...

c-uppgifter (1)

 • 8. Premium

  Rapportera fel
  (0/1/0)
  ECA
  B
  P
  PL1
  M
  R
  K

  Det finns en areaenhet som kallas för hektar och förkortas ha och $1\text{ }ha=10\text{ }000\text{ }m^2$1 ha=10 000 m2. Enheten används framförallt inom mätning av storleken på landområden.

  Anna-Lotta skall bli hästägare och har fått ett erbjudande om att köpa upp 12 hektar mark. Kvadratmeterpriset för marken är $15\text{ }kr$15 kr .

  Vad kostar marken om hon väljer att köpa den?

  Rättar...
...
Upptäck ett bättre
sätt att lära sig
Gör som 100.000+ andra och nå dina mål
med Matematikvideo Premium.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar