Vad är Fysik? Introduktion av Fysik1 - Matematikvideo

LOGGA IN

VIA

OBS! Inget publiceras i ditt flöde utan ditt medgivande.

VIA E-POST

E-post/användarnamn

Lösenord

Glömt lösenordet?
eller
Fysik 1

Vad är Fysik? Introduktion av Fysik1

Video

Video, text & övningsfrågor av: Daniel Johansson

I den här videon introducerar vi ämnet fysik samt vad det är för någonting. Vi går även igenom det arbetssätt som får fysiken att ständigt utvecklas, detta arbetssätt kallas för den naturvetenskapliga metoden. Med hjälp av exempel förklaras det hur en ny teori kan växa fram. Slutligen introduceras tre begrepp som är viktiga inom fysiken: storhet, mätetal och enhet.

Är du ny här? Så här funkar Matematikvideo PREMIUM


  • 600+ pedagogiska videolektioner till hela gymnasiet och högstadiets matte.
  • 4000+ typiska övningsfrågor med tips och fullständiga förklaringar.
  • Heltäckande för din kurs, slipp leta efter videos själv på Youtube.
  • Träning inför nationella prov och högskoleprovets matematik.
PROVA FÖR 9 kr
Prova i 7 dagar för 9 kr, sedan endast 89 kr/mån.
Ingen bindningstid, avsluta prenumerationen när du vill.
10 votes, average: 4,50 out of 510 votes, average: 4,50 out of 510 votes, average: 4,50 out of 510 votes, average: 4,50 out of 510 votes, average: 4,50 out of 5
10
Du måste vara inloggad för att rösta.
Loading...

Övning

4
FRÅGOR

TESTA DIG SJÄLV

Alla övningar har fullständiga förklaringar och pedagogisk feedback som hjälper dig att förstå.
ANTAL FÖRSÖK
0
POÄNG
DINA
0
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
MEDELPOÄNG
ALLA
3

Text

Vad är fysik?

Fysik är läran om hur naturen fungerar. Dvs en samling av teorier som hjälper oss att förklara varför naturen beter sig som den gör. Exempel på teorier som vi känner igen sedan tidigare är: gravitationsteorin, elektricitet samt friktion.

Den naturvetenskapliga metoden

Det arbetssätt som naturvetenskapliga teorier arbetas fram under kallas för den naturvetenskapliga metoden. Den naturvetenskapliga metoden kan delas upp i följande stadier.

Observation: Ett naturvetenskapligt arbete börjar med en observation kring hur naturen beter sig. Detta kan t.ex. vara att föremål alltid faller mot jorden.

Hypotes: En hypotes är ett antagande kring hur naturen beter sig i ett experiment som ännu inte utförts. Hypotesen bygger vidare på observationen i det tidigare stadiet. T.ex. kan hypotesen vara att två föremål alltid faller lika fort mot marken. Det viktigaste här är att det på något sätt går att avgöra om hypotesen är korrekt med hjälp av ett experiment.

Experiment: När hypotesen är klar så är det dags att testa den i ett experiment. Vill vi testa ifall två föremål faller lika fort  så kan vi här släppa två föremål och jämföra deras falltid. Mätresultaten tar vi med oss till nästa stadie.

Analys: I analysen så analyserar vi mätresultaten från experimentet och kan på så sätt avgöra om vi behöver gå tillbaka och omformulera vår hypotes eller om vi kan gå vidare och försöka formulera en ny hypotes.

Teori: Så småning om leder detta arbete fram till en ny förståelse kring en del av naturen. När denna förståelse kan presenteras på ett enhetligt sätt så har vi nått fram till en s.k. teori.

Storheter, mätetal och enheter

Egenskaper hos föremål som går att mäta kallas i fysiken för storheter. Exempel på storheter kan vara massa, längd, och falltid. Varje mätning av en storhet kommer i form av ett mätetal som är en uppsättning siffror, samt en enhet som anger vad vi mäter storheten med. Exempel på olika enheter för storheten längd är: meter, mil, fot och aln.

 

Endast premiumkunder kan kommentera. Prova Premium!

Prova Premium i 7 dagar för 9 kr

Därefter 89 kr per månad.
Avsluta prenumerationen när du vill.
SKAFFA PREMIUM
Nej tack. Inte just nu.

Vad är detta?
Här hittar du matematiska symboler som kan användas när du ställer frågor på forumet eller kommenterar. När du klickar på symbolen markeras denna, kopiera genom klicka med höger musknapp eller använda kortkommandot Ctrl-C (PC) / cmd-C (Mac)
Förhandsvisning Latex:
Latexkod: