...
Testa premium Kurser Alla kurser Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Förälder Blogg Om oss Kontakt Läxhjälp matemtaik Interaktivt material Hjälp & guider
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärar-registrering Logga in
EXEMPEL I VIDEON   Lektionsrapport   Hjälp Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
 ███████████████
    /      ██████████████████████████

Vad är Fysik? Introduktion av Fysik1

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Daniel Johansson
Rapportera fel Redigera lektion Redigera text Redigera övning

Vad är fysik?

Fysik är läran om hur naturen fungerar. Dvs en samling av teorier som hjälper oss att förklara varför naturen beter sig som den gör. Exempel på teorier som vi känner igen sedan tidigare är: gravitationsteorin, elektricitet samt friktion.

...
Ny här?
Så funkar Premium
 • 600+ videolektioner till gymnasiet och högstadiets matte.
 • 4000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
 • Heltäckande för din kursplan. Allt på ett ställe.
 • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.

Den naturvetenskapliga metoden

Det arbetssätt som naturvetenskapliga teorier arbetas fram under kallas för den naturvetenskapliga metoden. Den naturvetenskapliga metoden kan delas upp i följande stadier.

Observation: Ett naturvetenskapligt arbete börjar med en observation kring hur naturen beter sig. Detta kan t.ex. vara att föremål alltid faller mot jorden.

Hypotes: En hypotes är ett antagande kring hur naturen beter sig i ett experiment som ännu inte utförts. Hypotesen bygger vidare på observationen i det tidigare stadiet. T.ex. kan hypotesen vara att två föremål alltid faller lika fort mot marken. Det viktigaste här är att det på något sätt går att avgöra om hypotesen är korrekt med hjälp av ett experiment.

Experiment: När hypotesen är klar så är det dags att testa den i ett experiment. Vill vi testa ifall två föremål faller lika fort  så kan vi här släppa två föremål och jämföra deras falltid. Mätresultaten tar vi med oss till nästa stadie.

Analys: I analysen så analyserar vi mätresultaten från experimentet och kan på så sätt avgöra om vi behöver gå tillbaka och omformulera vår hypotes eller om vi kan gå vidare och försöka formulera en ny hypotes.

Teori: Så småning om leder detta arbete fram till en ny förståelse kring en del av naturen. När denna förståelse kan presenteras på ett enhetligt sätt så har vi nått fram till en s.k. teori.

Storheter, mätetal och enheter

Egenskaper hos föremål som går att mäta kallas i fysiken för storheter. Exempel på storheter kan vara massa, längd, och falltid. Varje mätning av en storhet kommer i form av ett mätetal som är en uppsättning siffror, samt en enhet som anger vad vi mäter storheten med. Exempel på olika enheter för storheten längd är: meter, mil, fot och aln.

 

Kommentarer


Endast Premium-användare kan kommentera.

e-uppgifter (4)

 • 1. Premium

  Rapportera fel

  Vilket av följande stadier är inte en del av den naturvetenskapliga metoden?

  Rättar...
 • 2. Premium

  Rapportera fel

  Vilken av följande enheter är inte en enhet för att mäta storheten tid?

  Rättar...
 • 3. Premium

  Rapportera fel

  Vad är viktigt när man formulerar sin hypotes?

  Rättar...
 • ...
  Upptäck ett bättre
  sätt att lära sig
  "Ni hjälpte mig in på min drömutbildning. Handelshögskolan i Stockholm. Kunde inte vara mer tacksam för er tjänst!" -Emil C.
 • 4. Premium

  Rapportera fel

  Vilken av följande hypoteser lämpar sig inte som vetenskaplig hypotes?

  Rättar...
...
Upptäck ett bättre
sätt att lära sig
Gör som 100.000+ andra och nå dina mål
med Matematikvideo Premium.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar