...
Kurser Alla kurser Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Förälder Blogg Om oss Kontakt Läxhjälp matemtaik Hjälp & guider
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Prova för 9 kr Prova för 9 kr
EXEMPEL I VIDEON   Lektionsrapport   Hjälp Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
 ███████████████
    /        ██████████████████████████

Funktioner med flera parametrar i python

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Simon Rybrand
Rapportera fel Redigera lektion Redigera text Redigera övning

Övning

Är du ny här? Så här funkar Matematikvideo PREMIUM
  • 600+ videolektioner till gymnasiet och högstadiets matte.
  • 4000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
  • Heltäckande för din kursplan. Allt på ett ställe.
  • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
Prova i 7 dagar för 9 kr, sedan endast 89 kr/mån.
Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.
Är du ny här? Så här funkar Premium
  • 600+ tydliga videolektioner till gymnasiet och högstadiet.
  • 5000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
  • Heltäckande för din kurs. Allt på ett ställe.
  • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
Prova i 7 dagarför 9 kr. Sedan endast 89 kr/mån.
Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.

Du hittar frågeställningarna som kommentarer precis här nedanför (Texten efter kommentaren # och numret på frågan). Förslag på lösning hittar du i filen correctanswer.py som du hittar om du klickar på dokumentikonen .

En funktion behöver inte begränsas till att bara ta emot en parameter. En funktion i python kan även ta emot två eller ännu fler parametrar. En funktion behöver heller inte vara begränsad till att bara ta emot tal eller strängar. Du kan även skicka in argument som är listor, objekt eller booleans in i funktionen.

Detta gör funktionerna mycket anpassningsbara och användbara för att återanvända och förenkla ditt program. Här visar vi hur du skriver funktioner som tar emot flera parametrar.

Så skriver du en funktion med flera parametrar

När en funktion definieras i python så skrivs den enligt följande:

def myfunction():
  # din kod

Om du vill skicka in argument in i funktionen så kan du sätta parametrar inom parenteserna efter funktionsnamnet. Exempelvis kan vi då skriva en funktion på följande vis:

def myfunction(a, b):
  # din kod

Vi skickar in argument (t.ex. tal, strängar eller listor) in i paremeternamnen a och b. Vi kan sedan använda dessa som vanliga variabler i funktionen.

Exempel på funktion med tre parametrar

Funktionen nedan har tre parametrar a, b och c som skall ta emot tre tal som argument. Sedan utförs beräkningen $\left(a^b\right)^c$(ab)c  i funktionen. Tänk på att när man upphöjer med ett tal så behöver vi importera math.

import math

def mypow(a, b, c):
  first = math.pow(a, b)
  second = math.pow(first, c)
  return second

answer = mypow(2,3,4)
print(answer)

> 4096.0

Här får vi ut resultatet av beräkningen $\left(2^3\right)^4=4096$(23)4=4096.

Användningsområdena för att kunna skriva funktioner med flera parametrar är många. Ju större program desto oftare kommer du att märka att detta förenklar för dig i din programmering. Att kunna återanvända kod och funktioner är mycket användbart och gör att det går snabbare att programmera.

Kommentarer


Endast Premium-användare kan kommentera.