...
Testa premium Kurser Alla kurser Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Förälder Blogg Om oss Kontakt Läxhjälp matemtaik Interaktivt material Hjälp & guider
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärar-registrering Logga in
EXEMPEL I VIDEON   Lektionsrapport   Hjälp Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
 ███████████████
    /      ██████████████████████████

Coulombs lag

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Simon Rybrand
Rapportera fel Redigera lektion Redigera text Redigera övning

Exempel 1:

Beräkna hur stor den elektriska kraften är som uppstår mellan två laddningar på  $+4,0\cdot10^{-4}$+4,0·104  C respektive  $+6,0\cdot10^{-5}$+6,0·105 C.

Avståndet mellan laddningarna är  $2,0$2,0 meter.

Lösning:

För att lösa denna uppgiften så ska vi använda Coulombs lag.

 $F=k_e\cdot\frac{q_1\cdot q_2}{r^2}$F=ke·q1·q2r2  ,

där vi sätter in våra värden. 

Detta ger oss:

 $F=8,99\cdot10^9\cdot\frac{\left(4,0\cdot10^{-4}\right)\cdot\left(6,0\cdot10^{-5}\right)}{2,0^2}$F=8,99·109·(4,0·104)·(6,0·105)2,02   $=53,94$=53,94  N.

Kraften är också repellerande eftersom laddningarna är av samma tecken.

Exempel 2

I en väteatom är attraktionskraften mellan protonen i mitten och elektronen i sin orbital totalt  $8,22\cdot10^{-8}$8,22·108  N.

Beräkna avståndet mellan protonen och elektronen.

Lösning:

Återigen så använder vi Coulombs lag,

 $F=k_e\cdot\frac{q_1\cdot q_2}{r^2}$F=ke·q1·q2r2  .

Denna gången så är avståndet okänt men kraften känd. 

Vi kan bryta ut avståndet ur formeln vilket ger:

 $r=\sqrt{\frac{k_e\cdot q_1\cdot q_2}{F}}$r=ke·q1·q2F  .

Sätter vi in värdena från uppgiftstexten samt elementarladdningen på protonen och elektronen så får vi nu:

 $r=5,30\cdot10^{-11}$r=5,30·1011 m.

Coulombs lag

Den elektriska kraften är en avståndskraft som verkar mellan föremål med elektrisk laddning.

Storleken på kraften kan beräknas m.h.a. Coulombs lag.

 $F=k_e\cdot\frac{q_1\cdot q_2}{r^2}$F=ke·q1·q2r2  

Där  $k_e$ke är Coulombs konstant som har värdet  $8,99\cdot10^9$8,99·109  $\text{N}\cdot\text{m}^2\text{/C}^2$N·m2/C2 .

Kommentarer

Jomanna Koider

varför blev enheten N i första ex , varför inte NM2/C2

  Daniel Johansson

  NM^2/C^2 är enheten för Coulombs konstant, men eftersom vi beräknar en kraft så är enheten Newton.
  Varje gång du använder en formel för att beräkna hur stor en kraft är så kommer svaret vara i enheten Newton.

Vikky

Varför skriver man inte elektronens laddning som negativ, dvs. -1,602 * 10 ^-19 C ? Så får man även rätt tecken på kraften. Jag antar att det har med rottecknet att göra & att vi ej vill få ut ett komplext tal, men i vanliga fall skriver man in elektronens laddning som negativ i formeln?

  Daniel Johansson

  Elektronens laddning är negativ, precis som du säger.
  Men när man använder Coulombs lag så är det enklast att alltid ange laddningar med positivt tecken och sedan själv komma ihåg om kraften är attraherande eller repellerande.
  Samma tecken på laddning repellerar, medan olika tecken attraherar.
  I och med att kraften är en vektor så beräknar vi endast storleken på kraften (som alltid är positiv) medan riktningen på kraften är enkel att lista ut utifrån hur laddningarna är placerade.


Endast Premium-användare kan kommentera.

e-uppgifter (4)

 • 1. Premium

  Rapportera fel

  En avståndskraft är en kraft som: 

  Rättar...
 • 2. Premium

  Rapportera fel

  Två elektriska laddningar attraherar varandra med en viss kraft. 

  Hur förändras kraften om avståndet dubbleras?

  Rättar...
 • 3. Premium

  Rapportera fel

  För att få en bild av hur stor en laddning på  $1,00$1,00 C är så kan man beräkna kraften mellan två föremål som har just laddningen  $+1,00$+1,00 C, samt är separerade med ett avstånd på  $1,00$1,00 meter.

  Hur stor är den elektriska kraften mellan dessa föremål? 

  Rättar...
 • ...
  Upptäck ett bättre
  sätt att lära sig
  "Ni hjälpte mig in på min drömutbildning. Handelshögskolan i Stockholm. Kunde inte vara mer tacksam för er tjänst!" -Emil C.
 • 4. Premium

  Rapportera fel

  Beräkna hur stort avståndet ska vara mellan två elektroner för att den repellerande kraften ska vara på  $1,00$1,00 N.

  Rättar...
...
Upptäck ett bättre
sätt att lära sig
Gör som 100.000+ andra och nå dina mål
med Matematikvideo Premium.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar