Pq formeln kalkylator

$x^2+$ $x +$ $=0$

Beräkningar visas nedan:
${}$

Förklaring av $a, \, b $ och $c$ i den allmänna formeln $ax^2+bx+c=0$ för andragradsekvationer:

  • a = koefficienten framför $ x^2 $ termen
  • b = koefficienten framför $ x $ termen
  • c = konstanttermen
  • För att använda dig av subtraktion (minus) framför koefficienten skriv detta i textfältet. Tex -3.
  • Tal som skrivs ut avrundas vid behov till max 3 decimaler. Om du inte fyller i något i "a" eller "b" fältet tolkas detta som en 1:a. Om du inte fyller i något i "c" fältet tolkas detta som en 0:a. Testa en gång så kommer du snabbt att förstå hur kalkylatorn använder pq-formeln.

Här kan du fylla i en andragradsekvation och lösa denna med hjälp av pq formeln. Du ser alla steg och kan kontrollera att du tänker rätt när du övar på metoden.

Pq formeln används för att kunna lösa andragradsekvationer metodiskt. Denna metod är en förenkling av det som kallas kvadratkomplettering och används framförallt för att det skall gå snabbare att lösa dessa ekvationer.

Hur fungerar Pq formeln - Teori

Formeln som tillämpas i den här kalkylatorn är följande:

$ x^2 + px + q = 0 $
$ x = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{ ( \frac{p}{2} )^2 - q } $

Denna kallas alltså pq formeln efter p:et framför x - termen och konstanttermen q. Vi har både genomgångar och teoriartiklar om denna metod, kika gärna vidare här:
Video och övningar om PQ-formeln