Tal och Talsystem - Aritmetik (Matte 1) - Matematikvideo

LOGGA IN

VIA

OBS! Inget publiceras i ditt flöde utan ditt medgivande.

VIA E-POST

E-post/användarnamn

Lösenord

Glömt lösenordet?
eller
Matematik 1 ABC

Tal och Talsystem

Video

Video, text & övningsfrågor av: Simon Rybrand

I den här genomgången går vi igenom begreppet tal och närliggande områden som talsystem, talmängder, olika former av tal och hur olika typer av tal kan ha olika regler. Tanken med genomgången är att den skall ge en helhetsbild över talbegreppet.

Är du ny här? Så här funkar Matematikvideo PREMIUM


 • 600+ pedagogiska videolektioner till hela gymnasiet och högstadiets matte.
 • 4000+ typiska övningsfrågor med tips och fullständiga förklaringar.
 • Heltäckande för din kurs, slipp leta efter videos själv på Youtube.
 • Träning inför nationella prov och högskoleprovets matematik.
PROVA FÖR 9 kr
Prova i 7 dagar för 9 kr, sedan endast 89 kr/mån.
Ingen bindningstid, avsluta prenumerationen när du vill.
84 votes, average: 4,26 out of 584 votes, average: 4,26 out of 584 votes, average: 4,26 out of 584 votes, average: 4,26 out of 584 votes, average: 4,26 out of 5
84
Du måste vara inloggad för att rösta.
Loading...

Övning

16
FRÅGOR

TESTA DIG SJÄLV

Alla övningar har fullständiga förklaringar och pedagogisk feedback som hjälper dig att förstå.
ANTAL FÖRSÖK
0
POÄNG
DINA
0
 
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
MEDELPOÄNG
ALLA
7

Text

Vad är ett tal?

Ett tal är ett sätt att beskriva storheter av olika slag.  Till exempel hur långt något är, hur mycket det väger, vilken volym, vilken hastighet, vilket antal eller vilken temperatur något har. Det är alltså ett sätt att beskriva olika kvantiteter, hur mycket, stort, litet eller långt något är.

Storheter har genom alla tider beskrivits  med så kallade talsystem. Talsystemen har varierat över tid. Idag används framför allt det decimala talsystemet, som är uppbyggt med basen $10$10.

Exempel på andra talsystem är det romerska talsystemetsom sällan används idag men var vida känt  romartiden, vars tecken är bokstäverna I, V, X, L, C, D och M

Andra kända talsystem är det binära talsystemet med basen två och det hexadecimala talsystemet med basen sexton som förknippas starkt med datorer. Det binära som grund för alla programmerings ursprung och det hexadecimala exempelvis för att beskriva färger på webben.

Talsystem

Genom historien har det funnits olika typer av talsystem. Ett exempel på ett sådant är det romerska talsystemet där talen representerades med bokstäver. Exempelvis var $III=3$III=3 och $XI=11$XI=11

Idag används framförallt det decimala talsystemet som bygger på att man använder basen 10 för att beskriva tal. Med det menas att alla tal kan byggas upp med tiopotenser. Talet $365$365 kan då skrivas med tiopotenser som $3\cdot10^2+6\cdot10^1+5\cdot10^0$3·102+6·101+5·100. Kom här ihåg att $10^0=1$100=1 då alla tal upphöjda med 0 är lika med 1.

Olika talmängder

tal

Olika taltyper kan ses som delmängder av varandra.

Man brukar dela in olika former av tal i olika kategorier, så kallade talmängder. Alla talmängder tillsammans innehåller alla olika typer och former av tal som finns. De vanligaste talmängderna är:

De Naturliga talen $ \mathbf{N} $

De naturliga talen är alla icke-negativa heltal, d.v.s. positiva heltal inklusive noll. De är en del av de hela talen (och de rationella och reella talen) och definieras enligt

Naturligt tal

Ett av talen $ 0, \, 1,\, 2,\, 3, \, 4, \, 5, \, …$.

Med ”$…$” menar man i matematiken att talen fortsätter oändligt uppåt (eller nedåt)

Det finns olika åsikter om $0$ ska ingå i de naturliga talen. I den svenska skolan brukar man alltid räkna med att $0$ ingår i de naturliga talen $\mathbf{N}$.

Heltal $ \mathbf{Z} $

  Heltalen består av alla naturliga tal samt negativa heltal och betecknas med ett $ \mathbf{Z}$. Heltalen är en del av de rationella talen (och de reella talen).

Heltal

Alla naturliga och negativa tal tillsammans.

Exempel på heltal är $  -2,\, -1,\, 0, \, 1, \, 2$.

De Rationella talen $ \mathbf{Q} $

De rationella talen är de tal som kan skrivas som en kvot av två heltal $a$ och $b$ där $b$ inte är $0$. De rationella talen benämns ofta med namnet bråktal och betecknas med bokstaven $Q$. De rationella talen är en del av de reella talen.

Rationellt tal

Kan skrivas som en kvot av två heltal $a$ och $b$, dvs som $\frac{a}{b}$ där $b≠0$.

Exempel kan vara $ 2 $, $ \frac23 $, $ -3 $, $ -\frac19 $.

De Reella talen $ \mathbf{R} $

De så kallade reella talen är alla de tal som finns på en kontinuerlig tallinje, dvs. på en tallinje utan några avbrott. Det kan alltså vara alltifrån heltal som 1, 2 eller -6 till tal med en oändlig decimalutveckling, (så kallade irrationella tal) som $ \sqrt{2} $ eller talet $ \pi $. I de reella talen ingår alltså de naturliga talen (N), heltalen (Z) och de rationella talen (Q) eftersom det är tal som finns med på en kontinuerlig tallinje.

Reella tal

Alla punkter (tal) på en kontinuerlig tallinje.

De komplexa talen $ \mathbf{C} $

I Matematik 1 (som denna lektion ingår i) så behöver du ännu inte känna till de så kallade komplexa talen, men vi vill ändå nämna dessa här. Med de komplexa talen så utvidgas de reella talen talen så att de innehåller en så kallad imaginär del som betecknas med ett $i$. Här definieras $i^2=-1$ vilket gör att vi faktiskt kan ta roten ur negativa tal och lösa ekvationer som har komplexa rötter. Läs gärna mer om detta här.

Lär dig mer om olika typer av tal

Fler tal som är intressanta att känna till

Det finns förstås fler intressanta och viktiga grupperingar av tal som kan vara bra att känna till när du läser gymnasiematematik. Nedanför följer en lista på sådana tal.

 • Negativa tal – Ett reellt tal som är mindre än 0.
 • Jämnt tal – Ett heltal som är delbart med $2$.
 • Udda tal – Ett heltal som inte är delbart med $2$.
 • Motsatta tal – Ett motsatt tal till $a$ ger $0$ när detta adderas till $a$, dvs att $a+b=0$. Exempelvis är $-5$ motsatt tall till $5$ då $5+(-5)=0$.
 • Primtal – Är större än $1$ och är endast delbara med sig självt och $1$.
 • Perfekt tal – Dess delars summa är lika med talet. Exempelvis är $6$ perfekt då $1,2,3$ delar $6$ och $1+2+3=6$.
 • Inverterat tal – Det tal som multiplicerat med ett givet tal ger 1. Exempelvis är $\frac15$ det inverterade talet till $5$ då $\frac15 \cdot 5 = 1$.

Exempel i videon

 • Exempel på tre olika talsystem.
 • Exempel på olika talmängder.
 • Exempel på tal skrivna i olika former.
 • Exempel på olika räkneregler för olika former av tal.

Kommentarer

 1. Och jag kan inte bråk fprm kan ni hjälpa mig på detta ??

  Ahmad Safi
 2. Hej!

  Jag förstår inte förklaringarna till fråga 7 och 8..

  Lorin
  1. Hej
   Jag har utökat förklaringarna till de två uppgifterna och förklarat mer i detalj de olika stegen. Det kan också vara bra att du tittar på hur man dividerar bråktal med varandra då det ligger till grund för att lösa uppgiften.

   Simon Rybrand
 3. Skulle vi kunna få motsvarande videor för nyanlända, d v s med mycket enkel svensk text?

  Outi Frisk
  1. Hej
   Vi håller just nu på med att göra ett helt nytt kapitel där vi går igenom mycket grundläggande aritmetik.
   Där kommer även en ny lektion om tal och siffror att finnas med. Vi skall tänka på att svenskan skall vara mycket enkel!

   Simon Rybrand
 4. minus*plus = minus och minus*minus = plus
  Man brukar ofta säga att vi har teckenreglerna

  minus*plus = minus

  och

  minus*minus = plus.

  Vad man då menar är egentligen att produkten av ett negativt och ett positivt tal är ett negativt tal och att produkten av två negativa tal är ett positivt tal

  minus*plus = minus och minus*minus = plus

  eller

  minus*plus = minus

  och

  minus*minus = plus.

  Patrick Barbosa-Rydhult
 5. Man brukar säga att om man kan skriva ett tal på bårkform, till exempel då 25/5 så är det ett rationellt tal. Men det är väl inte det som gör det till ett rationellt tal? För det ”rationella” handlar om tal som sitter mellan två heltal på en tallinje, alltså bråkdelar av heltal.

  Det är väl därifrån ”äkta” och ”oäkta” (eller egentligt vs. oegentligt) bråk kommer från. För det finns tal som man försöker skönmåla som ”rationella”. Ett sånt tal är just 25/5. Formen är bråkform, men talet är mängden eller kvantiteten, och den mängden är i det här fallet 5, för 5 gånger 5 är 25.

  Men 11/12 är dels ett äkta bråk, dels ett rationellt tal (för den mängd det beskriver), dels är det skrivet på bråkform (för det finns ingen annan form för äkta, rationella tal än just bråkform, dvs. det är ”förkortat så långt som möjligt”).

  Samir
  1. Äkta eller egentliga bråk är bråktal där nämnaren är större än täljaren. Bråktal där täljaren är större än nämnaren kallas för oegentliga eller oäkta och kan skrivas om på blandad form.
   Så det är inte riktigt så som du skriver, tänk på att de rationella talen också omfattar de hela talen så även talet 5 omfattas av de rationella talen.

   Simon Rybrand
   1. Tack! Jag tar tillbaka det jag skrev om att oäkta bråk inte är rationella. Jag glömde bort att heltalen ingår i de rationella. Det jag sa tidigare kan man skriva om på följande sätt. ”Äkta bråk kan endast skrivas i bråkform.” Men det i sig är inte ett argument för att oäkta bråk inte skulle vara rationella. Nu föll det på plats.

    Samir
 6. Använder man aldrig obelus (÷) som symbol för division i svensk skola? Det är väl inte helt rätt att använda bråkstrecket som symbol för division? För när man sedan börjar förklara talmängder och man kommer till rationella tal så tänker nog många att ”det är samma” som division. Jag skulle säga så här. Äkta bråk är rationella tal, men falska bråk är endast heltal, de är ej rationella. Till exempel är 25/5 ett heltal, men 11/12 är ett rationellt tal (för att det är ett äkta bråk). Hur tänker ni kring det?

  Samir
  1. Hej
   Håller med dig att symbolen ÷ på många vis är bättre att beteckna operationen division med. Detta för att, precis som du skriver, undvika att blanda ihop det med bråktal/rationella tal. Som det är idag i svensk skola så används samma symbol för att beteckna två olika saker. Detta ställer ibland till det och det finns en diskussion kring detta i den matematiska didaktiken.
   Ett liknande område är hur vi betecknar negativa tal. Idag så betecknas det ofta på samma vis som operationen minus. Här försöker vi alltid att skriva negativa tal inom parentes för att särskilja detta. Ex 3-(-3)

   Simon Rybrand
   1. Förutom division, vad kan man mer använda obelus symbolen till? Tittar man på någon engelskspråkig webbsida så är det uteslutande den symbolen man använder för division. När det kommer till multiplikation så blir det genast ”konstigt” när man användar ett litet X, så kallade ”St. Andrew” korset. Det använder man i tidig matematik, sedan byter man ut det mot bråkstreck för division och punkt för multiplikation när man kommer till algebra.

    Samir
   2. Just minus och minus brukade jag blanda ihop. Det ena är minus ”på ett sätt” och det andra är minus ”på ett annat sätt”. Det kan alltså betyda två olika saker, dels operaitonen subtraktion och dels att ett tal är negativt. Det är inte riktigt samma sak, även om man kan visa att det finns vissa samband mellan addition och subtraktion av negativa tal. Men det går inte att finta bort det som ”det är samma sak” med det argumentet. Ni gör rätt i att sätta ut parenteser kring negativa tal, alltid, även vid addition och subtraktion.

    Samir
    1. Jag har gett förslag på att negativa tal istället skulle betecknas på följande vis:
     Negativa talet 3 = $3^{-}$
     Kan dock bli svårt att få med sig hela matematiksverige på detta 😉
     Detta är en mycket intressant diskussion och nog något som många som pluggar matematik kan vara förvirrande.

     Simon Rybrand
 7. 4 rätt…. känner mig ”JÄTTE” taggad inför nationella…..

  Ida Larsson
 8. Hej! det blir bra om ni skulle lägga flera övningar då kan man träna mer

  Umumazin
  1. Hej
   Vi jobbar på det hela tiden så att det fylls på med mer övningar. Tack för att du kommenterade detta så att vi vet att det finns behov av ännu fler!

   Simon Rybrand
 9. lyckades med fyra rätt

  nti_ma1
  1. 8/8 rätt på första försöket, riktigt bra teori + uppgifter här!

   Viktoria Kasho

Endast premiumkunder kan kommentera. Prova Premium!

Prova Premium i 7 dagar för 9 kr

Därefter 89 kr per månad.
Avsluta prenumerationen när du vill.
SKAFFA PREMIUM
Nej tack. Inte just nu.

Vad är detta?
Här hittar du matematiska symboler som kan användas när du ställer frågor på forumet eller kommenterar. När du klickar på symbolen markeras denna, kopiera genom klicka med höger musknapp eller använda kortkommandot Ctrl-C (PC) / cmd-C (Mac)
Förhandsvisning Latex:
Latexkod: