Gränsvärden - Derivata (Ma 3, Ma 4) - Matematikvideo

LOGGA IN

VIA

OBS! Inget publiceras i ditt flöde utan ditt medgivande.

VIA E-POST

E-post/användarnamn

Lösenord

Glömt lösenordet?
eller
Matematik 3 BC

Gränsvärden

Gränsvärden

Video

Video, text & övningsfrågor av: Simon Rybrand

I den här genomgången går vi igenom innebörden av vad ett gränsvärde är samt hur dessa beräknas.

Är du ny här? Så här funkar Matematikvideo PREMIUM


 • 600+ pedagogiska videolektioner till hela gymnasiet och högstadiets matte.
 • 4000+ typiska övningsfrågor med tips och fullständiga förklaringar.
 • Heltäckande för din kurs, slipp leta efter videos själv på Youtube.
 • Träning inför nationella prov och högskoleprovets matematik.
PROVA FÖR 9 kr
Prova i 7 dagar för 9 kr, sedan endast 89 kr/mån.
Ingen bindningstid, avsluta prenumerationen när du vill.
35 votes, average: 3,57 out of 535 votes, average: 3,57 out of 535 votes, average: 3,57 out of 535 votes, average: 3,57 out of 535 votes, average: 3,57 out of 5
35
Du måste vara inloggad för att rösta.
Loading...

Övning

17
FRÅGOR

TESTA DIG SJÄLV

Alla övningar har fullständiga förklaringar och pedagogisk feedback som hjälper dig att förstå.
ANTAL FÖRSÖK
0
POÄNG
DINA
0
 
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
MEDELPOÄNG
ALLA
3

Text

Vad är ett gränsvärde?

Funktionen  $f\left(x\right)=$ƒ (x)= $\frac{6}{x-3}$6x3   är inte definierad för $x=3$x=3 . För när $x=3$x=3 blir nämnaren lika med noll och vi får en kvot vi inte kan beräkna värdet av. Det leder till att funktionen inte är definierar för detta värde. Däremot kan vi bestämma värdet på kvoten för $x$x -värden som ligger väldigt nära $3$3, tex $x=2,999$x=2,999 eller  $x=3,001$x=3,001 och på så sätt uppskatta funktionsvärdet, vi får ett gränsvärde.

Att undersöka gränsvärden till funktioner, innebär att undersöka vad som händer med funktionsvärdet då variabeln, ofta $x$x, närmar sig ett givet värde.

Ett gränsvärde är det värde uttrycket eller funktionen antar, när variabeln närmar sig det värde variabeln ”går mot”. 

Skrivsättet limes i matematiken

Gränsvärden betecknas med lim efter latinskans limes. För att ange att $x$x går mot värdet $a$a skriver man ${x \to a} $.

För att skriva ”gränsvärdet då $x$x går mot $a$a” använder man skrivsättet $ \lim\limits_{x \to a} $.

Man kan förstå uttrycket ”går mot” som att $x$x -värdet närmar sig det värde det ”går mot” otroligt mycket. Så mycket att man till och med kan ersätta variabeln med värdet vid beräkningen av uttryckets gränsvärde.

Gränsvärde

För alla kontinuerlig funktioner gäller att

$ \lim\limits_{x \to a} f(x)=f(a) $

Här ovan står alltså, att gränsvärdet för funktionen $f(x)$ då vi låter $x$ -värdet gå mot $a$, är lika med $f\left(a\right)$ƒ (a).

Att beräkna gränsvärden algebraiskt

Du beräknar ett gränsvärde genom att ersätta variabeln med det givna värdet det går mot, för att sedan beräkna uttryckets eller funktionens värde. 

För vissa uttryck och funktioner kan man beräkna gränsvärdet direkt genom insättning. För andra behöver man först förenkla eller skriva om uttrycket på olika vis, för att sedan kunna beräkna gränsvärdet.

Exempel 1

Beräkna gränsvärdet  $ \lim\limits_{x \to 3} $ $4+x$4+x 

Lösning:

Genom att låta $x$x närma sig värdet $3$3 kommer uttrycket närma sig värdet $7$7, därför att 

$ \lim\limits_{x \to 3} $ $4+x=$4+x= $4+3=7$4+3=7 då $ x \to 3$

Här är det inget problem att låta variabeln gå mot värdet utan att skriva om eller förenkla först.

Exempel 2

Beräkna gränsvärdet $ \lim\limits_{h \to 0}$ $\frac{3h+h^2}{h}$3h+h2h  

Lösning:

Ersätter vi  $h$h med noll direkt, får vi en nolldivision, alltså en kvot där nämnaren är noll. Då kan vi inte beräkna kvotens värde och därmed inte gränsvärdet. Därför förenklar vi först uttrycket till

 $\frac{3h+h^2}{h}=\frac{h\left(3+h\right)}{h}=\frac{3+h}{1}=$3h+h2h =h(3+h)h =3+h1 = $3+h$3+h  

Nu beräknar vi gränsvärdet genom att ersätta $h$h med noll.

$ \lim\limits_{h \to 0} $ $\left(3+h\right)=3+0=3$(3+h)=3+0=3  då  $h\rightarrow0$h→0 

Att beräkna gränsvärden numeriskt

För vissa funktioner är det lättast att bestämma gränsvärdet genom att sätta värden nära värdet variabeln går mot för att på så sätt beräkna ett gränsvärdet numeriskt.

Exempel 3

Grafen beskriver exponentialfunktionen   $y=-0,7^x+5$y=0,7x+5. Bestäm funktionens gränsvärde då $x$x blir oändligt stort.

Lösning:

Genom att studera grafen ser vi att funktionen närmar sig värdet  $y=5$y=5 då funktionen antar större och större värde på  $x$x .

Algebraiskt kan vi beräkna detta genom att större och större värden för $x$x.

 $x=10$x=10 ⇒ $y\left(10\right)=-0,7^{10}+5\approx-2,8\cdot10^{-1}+5=4,72$y(10)=0,710+52,8·101+5=4,72

 $x=100$x=100 ⇒   $y\left(100\right)=-0,7^{100}+5\approx-3,23\cdot10^{16}+5\approx0+5=5$y(100)=0,7100+53,23·1016+50+5=5 

x=1 000 ⇒ $y\left(1\text{ }000\right)=-0,7^{1\text{ }000}+5\approx-1,25\cdot10^{-155}+5\approx0+5=5$y(1 000)=0,71 000+51,25·10155+50+5=5 

x=1 000 000 ⇒ $y\left(1\text{ }000\text{ }000\right)=-0,7^{1\text{ }000\text{ }000}+5\approx-1,10\cdot10^{-154\text{ }902}+5\approx0+5=5$y(1 000 000)=0,71 000 000+51,10·10154 902+50+5=5 

Vi ser att för  $x=1\text{ }000\text{ }000$x=1 000 000 får  $y\left(1\text{ }000\text{ }000\right)=-0,7^{1\text{ }000\text{ }000}+5\approx0+5=5$y(1 000 000)=0,71 000 000+50+5=5. 

Det innebär att gränsvärdet för funktionen när  blir oändligt stort är $5$5

Med ett matematiskt språk skriver vi

$ \lim\limits_{x \to ∞} $ $-0,7^x+5=0+5$0,7x+5=0+5 då $x\rightarrow+\infty$x+

Man skulle även resonera sig fram till svaret genom att veta att en bas som finns i intervallet  $0<$0< $a<1$a<1 kommer bli mindre och mindre ju större exponenten blir. Tillslut kommer värdet vara så litet att man kan räkna med det som det som värdet noll.

När använder man gränsvärden?

När vi vill beskriva hur en funktion förändras beräknar vi en ändringskvot i ett intervall. Ju mindre intervall vi väljer, ju bättre närmevärde till funktionens faktiska förändringshastighet. Vill vi få en exakt beskrivning av förändringen i en punkt behöver vi en tangent istället. Alltså en linje som tangerar, ”rör vid”, grafen i endast en punkt.

Men en tangent är inte helt lätta att rita så att den får en korrekt lutning, en lutning som faktiskt motsvarar punktens lutning. Lättare då är att rita en sekant, med ett mycket litet avstånd mellan de två punkterna. Det är här gränsvärdet framför allt tillämpas i denna kurs. Vi vill göra så att avståndet mellan punkterna närmar sig värdet noll. Alltså sammanfaller och går från att vara två punkter till att bli en. Det är detta gränsvärde som vi ska använda för att definiera derivatan.

En annan tillämpning är, som vi nämnt tidigare i denna text, för att kunna beräkna funktionens närmevärde för i punkter på grafen som ligger mycket nära variabelvärden där funktionen annars inte är definierad.  Till exempel för rationella funktioner.

Exempel i videon

 • Beräkna gränsvärdet $ \lim\limits_{x \to ∞} \frac{1}{x} $
 • Beräkna gränsvärdet $ \lim\limits_{x \to 10} (100+x) $
 • Beräkna gränsvärdet $ \lim\limits_{h \to 0} \frac{2hx +h^2}{h} $
 • Beräkna gränsvärdet $ \lim\limits_{x \to ∞} \left( 9+\frac{9}{x} \right) $

Kommentarer

 1. I sista uppgiften dyker det i förklaringen upp en 3:a i nämnaren när ”h” ersätts med olika tal. 3:an finns inte med i grunduttrycket. Kunde inte lösa uppgiften – men nu när 3:an dök upp så är det ju möjligt. Borde 3:an stå med från början? // Rasmus

  Rasmus Mononen
  1. Hej Rasmus.

   I uppgiften har du trean i exponenten. Det är därifrån trean kommer.

   $\lim\limits_{h \to 0} \frac{10^{3+h}-10^3}{h}$

   Du sätter sedan in små värden för $h$ och beräknar.

   David Admin
 2. hej! Skulle behöva hjälp med att lösa denna uppgift:
  lim x->∞ 4x^2+3x-5/x^2+1
  Tacksam för hjälp!

  Anna Nyback
  1. Är det uttrycket $\frac{4x^2+3x-5}{x^2+1}$?

   Simon Rybrand
 3. Ljudet på denna videon funkar inte

  Tobias Persson
  1. Testade snabbt här och då fungerade det. Vilken webbläsare/datortyp/mobil använder du?

   Simon Rybrand
 4. Blir inte riktigt klok på

  lim —> oändligheten 2x/x^2

  Försöker bestämma gränsvärdet, men fastar på denna

  Mattefreak
  1. $\lim\limits_{x \to \infty} \frac{2x}{x^2}$
   Förkorta med x
   $\lim\limits_{x \to \infty} \frac{2}{x} =0$

   Simon Rybrand
 5. Sitter med samma uppgift som jag antar att Kim Kärki, några poster upp, tidigare försökte förklara.

  $\lim\limits_{x \to 2} ( \frac{x^2-4}{x-2} + \frac{4x-8}{x^2-4} )$

  Skulle uppskatta hjälp på denna uppgift.

  Tim Fredell
  1. Hej! Det blir enklare här att se vad gränsvärdet går mot om vi först förenklar det rationella uttrycken.
   Det första vi kan göra är att med hjälp av konjugatregeln skriva $ x^2-4=x^2-2^2=(x+2)(x-2) $. Då får vi
   $\frac{(x+2)(x-2)}{x-2} + \frac{4x-8}{(x+2)(x-2)} $
   I den andra termens täljare bryter vi nu ut 4 och får
   $\frac{(x+2)(x-2)}{x-2} + \frac{4(x-2)}{(x+2)(x-2)} $
   I bägge termerna kan vi nu förkorta med $(x-2)$ vilket ger oss
   $x+2 + \frac{4}{x+2} $
   Så nu har vi gränsvärdet
   $\lim\limits_{x \to 2} ( x+2 + \frac{4}{x+2} ) = 5 $

   $ 2+2 + \frac{4}{2+2}=4+1=5 $

   Simon Rybrand
 6. Hej, hur löser jag denna gränsvärde lim x^2+10x+25/x+5 (x går mot -5)

  Kim kärki
  1. Faktorisera täljaren med en kvadreringsregel så att du får
   $ x^2+10x+25=(x+5)^2 $
   Då får du gränsvärdet
   $\lim\limits_{x \to -5} \frac{\left(x+5\right)^2}{x+5} =$
   $\lim\limits_{x \to -5} (x+5) =0$

   Simon Rybrand
 7. Hej
  I uppgift 3 så sår det: lim x→0 i 1/x och svaret ska vara −∞ men om man testar att räkna ut några steg på vägen t.ex. 1/0.1=10 1/0.01=100 1/0.001=1000 så värkar det för mig som om det går mot den positiva oändligheten, skulle du kunna förklara hur jag tänker fel och hur jag ska tänka.

  Tack

  Anton Boyertson
  1. Hej Anton
   Här står det att x går mot ”minus noll”, dvs $ x \to 0^- $. Det här innebär att vi går mot 0 från vänster så det du skall skriva istället är:
   1/-0.1=-10 1/-0.01=-100 1/-0.001=-1000
   Ett gränsvärde kan närma sig något både från vänster och från höger.

   Simon Rybrand
 8. Hur löser jag följande: lim —>2 (x^2-4/x-2+4x-8/x^2-4) ?

  Kim kärki
  1. Stämmer det att det gäller uttrycket $\lim\limits_{x \to 2} \, (x^2-\frac{4}{x}-2+4x-\frac{8}{x^2}-4)$?
   I så fall går det gränsvärdet mot 2 då
   $ 2^2-\frac{4}{2}-2+4·2-\frac{8}{2^2}-4 = 2 $

   Simon Rybrand
 9. Hej!
  Hur räknar man ut lim t->0 för t / (roten ur 4+t minus roten ur 4-t)

  OliviaFrida
  1. Antar att du menar gränsvärdet
   $\lim\limits_{t \to 0} \frac{t}{\sqrt{4+t}-\sqrt{4-t}} $
   Här kan du multiplicera med nämnarens konjugat både i täljaren och nämnaren, dvs
   $\frac{t(\sqrt{4+t}+\sqrt{4-t})}{(\sqrt{4+t}-\sqrt{4-t})(\sqrt{4+t}+\sqrt{4-t})}$
   Nu kan du utveckla nämnaren med konjugatregeln och då ges
   $\frac{t(\sqrt{4+t}+\sqrt{4-t})}{(\sqrt{4+t})^2-(\sqrt{4-t})^2} = $ $\frac{t(\sqrt{4+t}+\sqrt{4-t})}{4+t-(4-t)} = $
   $\frac{t(\sqrt{4+t}+\sqrt{4-t})}{2t} = $ $ \frac12(\sqrt{4+t}+\sqrt{4-t}) $
   Om du nu låter t gå mot noll i detta uttryck så kommer du få gränsvärdet 2. Dvs
   $\lim\limits_{t \to 0} \frac{t}{\sqrt{4+t}-\sqrt{4-t}} = 2$

   Simon Rybrand
 10. Ja på första skulle det vara f(x)=(x-2)^2/(x-2)

  Cissi
  1. eller nej utan parentes i nämnaren, i övrigt samma

   Cissi
  2. $\frac{(x-2)^2}{x-2}=x-2$

   $\lim\limits_{x \to 2} (x-2) = 0$

   Simon Rybrand
 11. Hej, jag har en fråga om två tal. Vad blir gränsvärdet (om det finns nåt) i de här talen då x närmar sig 2?

  f(x)= (2-2)^2/2-2 Först trodde jag det blev 0 men nu -2 stämmer det?

  f(x)= (x-2)^2/(x-2)^3 Om det inte finns på denna, varför inte?

  Cissi
  1. I den första funktionen så saknas en variabel x i formeln, skulle det vara ett x där någonstans?

   Det andra uppgiften har ett gränsvärde. Den går mot +∞ om x→2⁺ (från höger) och -∞ om x→2⁻ (från vänster).

   Vi kan skriva det så här:
   $\lim\limits_{x \to 2} \frac{\left(x-2\right)^2}{(x-2)^3} = \lim\limits_{x \to 2} \frac{1}{(x-2)}$

   Från höger:
   $\lim\limits_{x \to 2^{+}} \frac{1}{(x-2)} = +∞ $

   Från Vänster:
   $\lim\limits_{x \to 2^{-}} \frac{1}{(x-2)} = -∞ $

   Simon Rybrand
 12. Hej, kan du hjälpa mig att förstå det här talet?
  Lim går mot -1 x^3-x/1+x

  Oscar
  1. $\lim\limits_{x \to -1} \frac{x^3-x}{1+x} = $
   $\lim\limits_{x \to -1} \frac{x(x^2-1)}{1+x} = $(konjugatregeln i nämnaren)
   $\lim\limits_{x \to -1} \frac{x(x+1)(x-1)}{1+x} = $
   $\lim\limits_{x \to -1} x(x-1) = $
   $\lim\limits_{x \to -1} x^2-x = 2$
   Sista steget ges av:
   $(-1)^2-(-1)=1+1=2$

   Simon Rybrand
 13. Hej, jag har en fråga. Kan den här uträkningen stämma?
  lim x²+10x+25/x+5=-25-50+25/-5+5=100/-5=-20 ?
  x→-5

  Oscar
  1. Hej, nej du jobbar lite fel med gränsvärdet där. En vägledning till detta kan vara följande.

   $\lim\limits_{x \to 5} \frac{x²+10x+25}{x+5}$

   Jobba först med det rationella uttrycket där vi kan faktorisera täljaren med en kvadreringsregel.

   $\frac{x²+10x+25}{x+5}=\frac{(x+5)^2}{x+5}=x+5$
   $\lim\limits_{x \to 5} (x+5) = 10$

   Simon Rybrand
 14. Hur kan jag visa att (1+1/n)^n = e då n —> oändligheten?

  kotte
  1. Hej,
   Två sätt att troliggöra (dock ej bevisa) detta är att välja ett antal värden på n för att på så vis se att gränsvärdet går mot e alternativt att rita ut funktionen $ f(x)=(1+1/x)^x $ och där se att funktionen går mot e.
   Det går även att bevisa det hela men det är mycket mer komplicerat. Titta in i vårt forum och posta frågan där så kan vi hjälpas åt med detta.

   Simon Rybrand
 15. Hej jag har en uppgift som jag kunde inte lösa, kan ni hjälpa mig snälla?

  beräkna gränsvärdet
  lim x–> -4 2x+8/x^2-16

  jag fick svar 240, men det känns fel

  randsara
  1. $\lim\limits_{x \to (-4)} \frac{2x+8}{x^2-16} $

   Du kan förenkla det rationella uttrycket enligt:
   $\frac{2x+8}{x^2-16} = $ $\frac{2(x+4)}{(x+4)(x-4)} = $ $\frac{2}{x-4} $

   Gränsvärdet blir då
   $ \lim\limits_{x \to (-4)} \frac{2}{x-4} = -\frac14$

   Simon Rybrand
   1. Hur får du fram värdet – 1/4 ur: 2/x-4?

    Jill
    1. Så här:
     $\lim\limits_{x \to (-4)} \frac{2}{x-4} = $ $ \frac{2}{-4-4} =\frac{2}{-8}= -\frac14$

     Simon Rybrand
 16. Hej, jag har en uppgift som jag inte kan lösa, kan någon snälla hjälpa mig?

  Beräkna gränsvärdena;
  Lim x–>3 = 3x^2-18x+27 / x-3

  Tänker jag rätt om jag har kommit fram till svaret -6 ?

  Etolie
  1. Hej,
   Tror att just svaret -6 inte stämmer.
   Här kan du först jobba med det rationella uttrycket först för att förenkla detta:

   $ \frac{3x^2-18x+27}{x-3} = \frac{3(x^2-6x+9)}{x-3} $
   Nu kan man faktorisera $ x^2-6x+9 $ så att vi får
   $\frac{3(x-3)(x-3)}{x-3} = 3(x-3) = 3x-9 $

   När x->3 för 3x-9 borde detta alltså blir 0.

   Simon Rybrand
   1. Jag förstår inte svaret du gav Etolie här.
    När man har kommit så långt som till 3x-9, tar man inte 9/3 då för att få x ensamt? Eller varför blir det 0? Vet ju att man inte kan sätta in 9/3=3 i ekvationen för då bli nämnaren 0…

    Jill
 17. Hur går det till när man dividerar kvadratrötter?
  Min uppgift:
  Bestäm ett troligt värde på gränsvärdet genom att beräkna uttryckets värde för mindre och mindre värden på x.

  A) lim när x går mot noll, roten ur 1+2x-1 dividerat med 2x

  B) lim när x går mot noll, 2^x-1 div med x

  Tack!! Bra sida med rättning och förklaringar ^^

  Olivia
  1. A)
   Du har alltså
   $ \lim\limits_{x \to 0} \frac{\sqrt{1+2x-1}}{2x} $
   Här kan vi skriva om kvoten
   $ \frac{\sqrt{1+2x-1}}{2x} = \frac{\sqrt{2x}}{2x} = $
   $ \frac{\sqrt{2x}}{\sqrt{2x} \cdot \sqrt{2x}} = \frac{1}{\sqrt{2x}} $

   Nu kan du istället ta reda på
   $ \lim\limits_{x \to 0} \frac{1}{\sqrt{2x}} = ∞ $
   då nämnaren blir mycket liten och därmed går det mot oändligheten. Det kan också vara viktigt att fundera på om vi går från vänster (0⁻) eller höger (0⁺) mot noll. Om vi går från vänster kommer vi ju att behöva ta roten ur ett negativt tal och behöva hantera gränsvärdet med komplexa tal.

   Hoppas att detta hjälper dig på vägen!

   Simon Rybrand
 18. hur gör man om uppgiften lyder: Beräkna gränsländet lim x->1
  (2-roten ur(5x-1))/(1-x^2)

  majanilsson
  1. Hej, här får du låta $ x -> 1^- $ (från vänster) och även låta $ x -> 1^+ $ (från höger)

   När $ x -> 1^- $ så går uttrycket mot +∞ då nämnaren går mot noll och är positiv.

   När $ x -> 1^+ $ så går uttrycket mot -∞ då nämnaren går mot noll och är negativ.

   Simon Rybrand
 19. Hej!
  Jag förstår inte riktigt fråga 3. Jag ska alltså beräkna gränsvärdet lim 1/x när h -> 0. Jag fattar inte riktigt hur jag ska behandla variablerna när de inte är samma variabel. Alltså, Jag hade förstått frågan om den var ”beräkna gränsvärdet lim 1/x när x -> 0”. Står h & x alltid för något speciellt?

  viktorrydberg
  1. Hej, nej du har inte missförstått detta utan det är otydligt i den uppgiften. Vi har tydliggjort detta, säg till om något fortfarande är otydligt.

   Simon Rybrand
 20. Hej kan någon hjälpa?
  Om lim->oändligheten och det står roten ur( 16x/(4x+9)) vad gör man då.?

  Emilia
  1. Jag tolkar det som att du har:
   $ \lim\limits_{x \to \infty} \sqrt{\frac{16x}{4x+9}} $

   Det du kan göra här är att tänka att när x blir riktigt stort så kommer 9:an inte spelar så stor roll för gränsvärdet. De termer som dominerar för stora x blir
   $ \lim\limits_{x \to \infty} \sqrt{\frac{16x}{4x}} =
   \lim\limits_{x \to \infty} \sqrt{4} = 2
   $

   Simon Rybrand
 21. Hej!

  Jag har en uppgift som jag har problem med att lösa, frågan lyder;

  beräkna gränsvärdet av

  xn=((n+1)/(n-1))^n

  när n går mot oändligheten?

  Någon som förstår var jag ska börja någonstans?
  MVH
  Linnea

  Linnea
  1. Hej Linnea,
   Jag tolkar ditt gränsvärde som
   $ \lim\limits_{n \to 0} (\frac{n+1}{n-1})^n $

   Då kan du skriva om kvoten som
   $ (\frac{n+1}{n-1})^n = (\frac{n}{n-1}+\frac{1}{n-1})^n $

   $ \frac{n}{n-1} = 1 $ då $ n -> ∞ $
   och
   $ \frac{1}{n-1} = 0 $ då $ n -> ∞ $

   Alltså gäller att
   $ \lim\limits_{n \to 0} (\frac{n+1}{n-1})^n = 1 $

   och xn=x*1 =x

   Simon Rybrand
 22. Hej,

  Kan det saknas gränsvärde?
  I min mattebok finns detta
  lim x–> 4 x+1/x-4

  mitt svar är att gränsvärdet är= +- eternity men i boken står det att gränsvärdet saknas, samm för denna:
  lim y—-> -3 4/x+3.
  Jag tycker att de e eternity tecknet igen men det står att det saknas gränsvärde.
  Vad ser man skillnaden?

  Andrea
  1. Hej,
   Om vi tar det första gränsvärdet du har:
   $ \lim\limits_{x \to 4} \frac{x+1}{x-4} $
   så är detta inte definierat för att x->4 och vi får inte informationen om att vi går från vänster eller höger. Dvs om x->4⁻ eller x->4⁺ så hade det varit definierat och mycket riktigt blivit -∞ eller +∞ men då vi bara får reda på att det går mot 4 så kommer gränsvärdet hela tiden att variera (oscillera) mellan ±∞ och det går därmed inte att bestämma.

   Simon Rybrand
 23. Hur gör man när man har bråktal som täljare: (1/(3+h) – 1/3)/h

  nti_ma3
  1. Hej, jag tolkar det som att du har
   $ \lim\limits_{h \to 0} \frac{ \frac{1}{3+h} – \frac{1}{3} }{h} $

   Här kan vi först jobba med att förenkla detta uttryck genom att skriva täljarens rationella uttryck på samma nämnare. Annars kommer det att bli svårt att beräkna gränsvärdet.

   $ \frac{ \frac{1}{3+h} – \frac{1}{3} }{h} = $

   $\frac{ \frac{3}{3(3+h)}-\frac{3+h}{3(3+h)} }{h} =$

   $\frac{ \frac{3-3-h}{3(3+h)}}{h} =$

   $\frac{-h}{3(3+h)} / \frac{h}{1} =$

   $ \frac{-h}{3h(3+h)} = \frac{-1}{9+h} $

   Nu blir det enklare att se att gränsvärdet går
   mot $ \frac{-1}{9} $ då h -> 0.

   Simon Rybrand
 24. Hej!
  kan någon förklara lite för mig.

  i parentes, hur kom det att
  exp 4 f(x+a)=(x+a)^2
  exp 5 f(x+h) =(x+h)^2+(x+h)

  jag är lite förvirrad/A

  Aggie
  1. Det handlar om vilken funktion du har, dvs i exempel 4 så har du funktionen
   $ f(x) = x^2 $
   Då gäller tex att
   $ f(2) = 2^2 $
   $ f(a) = a^2 $
   $ f(x+h) = (x+h)^2 $
   Dvs du byter ut x mot x+h

   Simon Rybrand
 25. Skitbra sida, men saknar något tal där du dividerar med mer än bara ett tal i nämnare. Typ som detta.
  limes x->x
  4x^2+3x / x^2+x+10.
  Jag bröt ut x i täljaren och fick x(4x+3) / x^2+x+10.
  Stryker X i både täljare o nämnare = 4x+3 / x^2+10. Hur gör man sen?

  Hendick
  1. Hej, du har alltså gränsvärdet
   $ \lim\limits_{x \to x} \frac{4x^2+3x}{x^2+x+10} $
   Tyvärr så kan du inte förenkla det på det viset som du gör då det inte finns ett x vid 10. Ett alternativ hade varit att man kunde ha använt tex en kvadreringsregel för att faktorisera nämnaren på ett bra vis men i detta fall är detta tyvärr svårt. Det har inte blivit ngn siffra eller bokstav fel eller att jag kanske missförstår dig på ngt vis?

   Simon Rybrand

Endast premiumkunder kan kommentera. Prova Premium!

Prova Premium i 7 dagar för 9 kr

Därefter 89 kr per månad.
Avsluta prenumerationen när du vill.
SKAFFA PREMIUM
Nej tack. Inte just nu.

Vad är detta?
Här hittar du matematiska symboler som kan användas när du ställer frågor på forumet eller kommenterar. När du klickar på symbolen markeras denna, kopiera genom klicka med höger musknapp eller använda kortkommandot Ctrl-C (PC) / cmd-C (Mac)
Förhandsvisning Latex:
Latexkod: