...
Testa premium Kurser Alla kurser Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Förälder Blogg Om oss Kontakt Läxhjälp matemtaik Interaktivt material Hjälp & guider
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärar-registrering Logga in
EXEMPEL I VIDEON   Lektionsrapport   Hjälp Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
 ███████████████
    /        ██████████████████████████

Derivatans Definition

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Simon Rybrand
Rapportera fel Redigera lektion Redigera text Redigera övning

Derivatan – ett gränsvärde

Den genomsnittliga förändringshastigheten över ett intervall kan beräknas med en ändringskvot. Ändringskvoten motsvarar sekants lutning i intervallet. Derivatan definieras bland annat som gränsvärdet till denna ändringskvot. 

De

Derivatan i en punkt kan alltså beräknas med hjälp av gränsvärdet av ändringskvoten där en sekant går från att vara en sekant, till att bli en tangent till kurvan. Omvandlingen från sekant till tangent sker då avståndet mellan punkterna där sekanten skär genom grafen, går mot noll. Alltså i gränslandet där de två punkterna sammanfaller.

Som du ser på bilden nedan så blir sekantens lutning och lutningen på tangenten i punkten $\left(x,\text{ }f\left(x\right)\right)$(x, ƒ (x)) mer och mer lika, ju mindre intervall sekanten omfattar. Alltså när punkterna sekanten skär genom närmar sig varandra. 

Sekanten och tangenten

När avståndet mellan punkterna minskar, alltså då $h$h går mot noll, kommer vi tillslut nå den punkt där sekanten omvandlas till en tangent. I den punkten är gränsvärdet för ändringskvoten som motsvara sekantens lutning, densamma som tangentens lutning. Båda anger derivats värde i punkten vilket även tolkas som förändringshastigheten i punkten. 

...
Ny här?
Så funkar Premium
 • 600+ videolektioner till gymnasiet och högstadiets matte.
 • 4000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
 • Heltäckande för din kursplan. Allt på ett ställe.
 • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.

Derivatans definition

När vi definierar derivata gör vi det i form av ett gränsvärde. Men inte vilket gränsvärde som helst, utan gränsvärdet på ändringskvoten som motsvarar sekanten lutning. 

Sekantens lutning som en ändringskvot

Sekant som ändringskvot
Sekantens lutning kan beräknas med hjälp av ändringskvoten

 $\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ΔyΔx =ƒ (x+h)ƒ (x)h  

Uttrycket här ovan är alltså ett sätt att beskriva en sekants lutning eller den genomsnittliga förändringshastigheten i ett intervall. Sekantens lutning blir, som vi såg tidigare, mer och mer lik tangentens lutning, ju närmre de två punkterna sekanten skär genom kommer varandra.

För att i stället få fram förändringshastigheten i en punkt, det vill säga derivatan, låter vi avståndet i $x$x -led minska supermycket. Så mycket att vi kan se avståndet som obefintligt. Det är det vi menar med gränsvärdet då $h\rightarrow0$h→0. Med hjälp av detta kan vi teckna derivatans definition som följer.

Derivatans definition

$f'(x)=$$ \lim\limits_{h \to 0}$ $\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ƒ (x+h)ƒ (x)h  

Du kan själv se hur ändringskvotens värde förändras genom att flytta punkterna $A$A och $B$B närmre varandra.

Välj Funktion

$k_{AB}=\frac{Δy}{Δx} = \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = $
-

A = (a, f(a)) = (; )

B = (a+h, f(a+h)) = (; )

h =

Inställningar

När punkterna sammanfaller, alltså där sekanten förvandlas till en tangent, ser vi att kvotens värde inte kan beräknas. Vi får nämligen division med noll. Det är här gränsvärdet kommer in i bilden. Med hjälp av det kan vi bestämma kvotens värde för mycket små värden på $h$h och där med beräkna derivatans värde.

Bestäm derivatan utifrån definitionen

Här kommer ett exempel på hur man bestämmer derivatan med hjälp av derivatans definition.

Exempel 1

Bestäm  $f´\left(3\right)$ƒ ´(3) då  $f\left(x\right)=2x+5$ƒ (x)=2x+5 

Lösning:

Derivatans definition är 
$ f`(x)=\mathop {\lim }\limits_{h \to 0} $ $\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ƒ (x+h)ƒ (x)h  

Vi löser uppgiften stegvis genom att först bestämma $f(3+h)$ƒ (3+h) och  $f\left(3\right)$ƒ (3) då $f(x)=2x+5$ƒ (x)=2x+5 . Det gör vi genom att ersätta $x$x i funktionsuttrycket med först $3+h$3+h och sedan med $3$3 .

 $f(3+h)=2(3+h)+5=2\cdot3+2h+5=2h+11$ƒ (3+h)=2(3+h)+5=2·3+2h+5=2h+11 
 $f\left(3\right)=2\cdot3+5=11$ƒ (3)=2·3+5=11 

Med hjälp av detta kan vi ställa upp gränsvärdet och beräkna  $f’\left(3\right)$ƒ (3).

 $f’\left(3\right)=$ƒ (3)= $ \lim\limits_{h \to 0}$ $\frac{f(3+h)-f(3)}{h}=$ƒ (3+h)ƒ (3)h =

$ \lim\limits_{h \to 0}$ $\frac{2h+11-11}{h}=$2h+1111h =   

$ \lim\limits_{h \to 0}$ $\frac{2h}{h}=$2hh = 

$ \lim\limits_{h \to 0}$ $2=$2=

 $2$2 då  $h\to0$h0

Alltså gäller att   $f´\left(3\right)=2$ƒ ´(3)=2 

I kommande lektion finns många fler exempel som detta.

Exempel i videon

 • Härledning av derivatans definition
 • Bestäm  $f´\left(2\right)$ƒ ´(2) då  $f\left(x\right)=x^2$ƒ (x)=x2  med hjälp av derivatans definition.

Kommentarer

David M

Fantastiskt bra och pedagogisk förklaring – slår Matematik 5000 med hästlängder! Stort tack!

U S

Varför sätter man 3(3+h)

  Simon Rybrand (Moderator)

  Vi skall där sätta in 3+h funktionen $f(x)=3x^2$, vi byter alltså ut $x$ mot $3+h$ så att du får
  $f(3+h)=3(3+h)^2$

Sumayah Hamah Saeed

Hej!
Beräkna F'(1)= lim h går mot 0 f(1+h)-f(1)/h för f(x)=x upphöjd till 2 -4x
Hur ska jag tänka här??
Hjälp

  Simon Rybrand (Moderator)

  $f(x)=x^2-4x$
  vilket ger att
  $f(1)=1-4=-3$
  och
  $f(1+h)=(1+h)^2-4(1+h)$ $=1+2h+h^2-4-4h$ $=-3-2h+h^2$

  $\lim\limits_{h \to 0} \frac{f(1+h)-f(1)}{h} = $
  $\lim\limits_{h \to 0} \frac{(-3-2h+h^2)-(-3)}{h} = $
  $\lim\limits_{h \to 0} \frac{-2h+h^2}{h} = $
  $\lim\limits_{h \to 0} (-2+h) = -2 $

   Sumayah Hamah Saeed

   Tack för svaret!!!

Xiaoting Chen

Hej, Hur deriverar man den här funktionen:
Y= (3x-5)(x-8)

  Simon Admin (Moderator)

  Antingen använder du kedjeregeln eller så kan du först multiplicera ihop parenteserna för att därefter derivera.
  $y=(3x-5)(x-8) = 3x^2-24x-5x+40=3x^2-29x+40$
  $y´=6x-29$

qwert

Hej

För funktionen f gäller att f(x) = Ax^3 där A är en konstant. Bestäm f'(x) med hjälp av derivatans definition. Det som gör mig ambivalent är att jag inte vet hur jag ska hantera A.

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej, du kan hantera a som vilken siffra som helst. Om du känner dig osäker på konstanter så prova en gång att exempelvis byta ut a mot en 2:a (eller något annat) när du utvecklar med hjälp av derivatans definition:
  $\mathop {\lim }\limits_{h \to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$

Simon

Hej!
Jag förstår inte varför ubåten stiger och inte dyker istället?
Skulle behöva en mer utvecklad förklaring 🙂

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej, när derivatan beräknas för en funktion så får vi förändringshastigheten i just den punkten som vi beräknar derivatan i. Man kan också säga att derivatan är tangentens lutning i just den punkten. I det exemplet så får vi alltså att derivatan är positiv vilket innebär att vi har en positiv lutning i just den punkten. Uppgiften var konstruerad på det viset att den nog kan misstolkas. Om djupet ökar borde ju ubåten vara på väg neråt.. Vi har lagt in en annan uppgift där som inte skall kunna missuppfattas lika lätt.

NISSE-MA

hej! jag har en sån uppgift som jag löste med samma formel som jag lärde mig här i matematikvideo. men jag fick fel svar?

frågan är f(3+h)

om du kan lösa det tydligt så att jag förstår bra. tack!

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej, för att kunna lösa en sådan uppgift så behöver vi känna till formeln f(x). Har du denna i uppgiften?

fredrikhultgren

Hej simon!
I sista talet hur får du fram att f(2)=8 ?

  fredrikhultgren

  svarar mig själv
  f(2)=2x²=8

pachara

Låt f(x) = 2x och bestäm f(5+h)-f(5)
Hur gör jag då?
blir detta 2(5+h)-2(5)?
Är osäker om jag förstår detta rätt.

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej, du har förstått det hela rätt verkar det som!
  Du byter ut x:et i funktionsformeln mot
  (5+h) resp. 5

Hampus

Hej Simon, jag har ett tal som jag nu suttit och klurat på men har inte kommit på svaret. Jag undrar om du skulle kunna ta dig tiden till att förklara hur jag skall lösa detta tal.
f(x)= x5+7×2-5x+3
Visa att talet ovan stämmer med hjälp av derivatans ekvation.
Mvh
Hampus

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej Hampus, jag tror att det kanske saknas något här i problembeskrivningen, du har skrivit i en funktion f(x) här men jag är lite osäker på om du skall derivera med derivatans definition eller något annat? Vad är det som du skall visa?

holm.nathalie

Sista frågan i övningen… Kan man inte bara göra:

f(x) = 2x^2
f'(x) = 2*2x = 4x
f'(2) = 4*2 = 8

? Eller är det jätteviktigt att kunna den där formeln? Jag tycker den är ganska krånglig..!

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej, det går förstås att använda sig av deriveringsreglerna precis som du gör här ovan, det kan dock vara så att man får en fråga ställd så att du skall använda derivatans definition för att visa att du kan just denna. Då är det bra att förstå hur denna används. Svaret skall dock bli samma oavsett om du använder deriveringsregler eller definitionen.

komvux_boras

Tack för väldigt bra genomgångar. Jag önskar bara ett par fler exempel på derivata här. Jag är mest undrande kring hur man ska sätta in i f(x+h). Hur blir det till exempel när f(x)=x+m?

Mvh Viktor

Lindalucas

Tusen tack för genomgången Simon!

staffan

Hej!
Se texten under ”Hur definieras derivata”?!

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej Staffan, det verkade ha hänt något med den texten och den är nu uppdaterad.

majatheodorsson

Tusen miljoner tack och en fet puss på pannan! Jag bugar och bockar för denna briljanta sida som nog kommer kunna ge mig ett högre betyg än G i matte C! TACK!

  Simon Rybrand (Moderator)

  Då håller jag tummarna för högre betyg!

maybe

Jag vill bara säga att du har räddat mitt liv. Innan jag upptäckte denna sida var jag helt ”lost” på matten och nu helt plötsligt börjar jag förstå hur viktigt det är med matten. Du förklarar fantastikst bra! tack så jätte mycket.

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej Maybe och tack så mycket för din uppskattning, lycka till med dina studier!

MrMarcus

Ja, detta var inte dumt. Tack för att du tagit dig tid till en genomtänkt hemsida!

  Simon Rybrand (Moderator)

  Tack så mycket Markus, lycka till med plugg på derivata och Matte C

Car8oline

Jättebra genomgångar! Verkligen genomtänkt och lättförstått.

  Simon Rybrand (Moderator)

  Tack Caroline, lycka till med ditt Matte C pluggande.

Simon Rybrand (Moderator)

Tack så mycket Mohammed, lycka till med deriveringar och Matematik C!

Mohammed

jag vill bara säga till tack så mycket. jag har lärt mig jätte mycket med hjälp av matematikvideo tack.


Endast Premium-användare kan kommentera.

e-uppgifter (9)

 • 1. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  ECA
  B1
  P
  PL
  M
  R
  K

  Derivatans definition

  Kaffefläcken skymmer en viktig del av derivatans definition. Vilken?

  Rättar...
 • 2. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  ECA
  B1
  P
  PL
  M
  R
  K

  Vad är det man INTE anger med hjälp av derivatan?

  Rättar...
 • 3. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  ECA
  B1
  P
  PL
  M
  R
  K

  Matematiskt betecknas ändringskvoten som motsvarar sekantens lutning med $\frac{\bigtriangleup y}{\bigtriangleup x}$yx 

  Enligt derivatans definition är gränsvärdet till ändringskvoten $ \lim\limits_{h \to 0} $  $\frac{\bigtriangleup y}{\bigtriangleup x}$yx  lika med derivatans värde i punkten $\left(x,\text{ }f\left(x\right)\right)$(x, ƒ (x)).
  Sekant och ändringskvot

  Vad motsvarar alltid $\bigtriangleup y$y i derivatans definition?

  Rättar...
 • ...
  Upptäck ett bättre
  sätt att lära sig
  "Ni hjälpte mig in på min drömutbildning. Handelshögskolan i Stockholm. Kunde inte vara mer tacksam för er tjänst!" -Emil C.
 • 4. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  ECA
  B1
  P
  PL
  M
  R
  K

  Matematiskt betecknas ändringskvoten som motsvarar sekantens lutning med $\frac{\bigtriangleup y}{\bigtriangleup x}$yx 

  Enligt derivatans definition är gränsvärdet till ändringskvoten $ \lim\limits_{h \to 0} $  $\frac{\bigtriangleup y}{\bigtriangleup x}$yx  lika med derivatans värde i punkten $\left(x,\text{ }f\left(x\right)\right)$(x, ƒ (x)).
  Sekant och ändringskvot

  Vad motsvarar alltid $\bigtriangleup x$x i derivatans definition?

  Rättar...
 • 5. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  ECA
  B1
  P
  PL
  M
  R
  K

  Figuren visar grafen till en funktion och dess tangent i punkten P. 

  Positiv parabel med tangent

  Vilket värde har funktionens derivata i punkten P?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Rättar...
 • 6. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  ECA
  B1
  P
  PL
  M
  R
  K

  En fågels höjd $h$h i meter över marken beskrivs av funktionen $h(x)$h(x) där $x$x är tiden i sekunder efter att fågeln börjat att flyga.

  Vad innebär $h'(120)=2$h’(120)=2 med ord?

  Rättar...
 • 7. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  ECA
  B1
  P
  PL
  M
  R
  K

  För vilket $x$x -värde bestäms derivatan, när man beräknar följande gränsvärde?

  $ \lim\limits_{h \to 0} $ $\frac{f\left(4+h\right)-f\left(4\right)}{h}$ƒ (4+h)ƒ (4)h 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Rättar...
 • 8. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  ECA
  B1
  P
  PL
  M
  R
  K

  För vilket $x$x -värde bestäms derivatan, när man beräknar följande gränsvärde?

  $ \lim\limits_{h \to 0} $ $\frac{f\left(-2+h\right)-f\left(-2\right)}{h}$ƒ (2+h)ƒ (2)h  

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Rättar...
 • 9. Premium

  Rapportera fel
  (2/0/0)
  ECA
  B
  P2
  PL
  M
  R
  K

  Bestäm med hjälp av derivatans definition  $f´\left(2\right)$ƒ ´(2) då  $f(x)=3x$ƒ (x)=3x 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Rättar...

c-uppgifter (1)

 • 10. Premium

  Rapportera fel
  (0/2/0)
  ECA
  B1
  P
  PL
  M
  R1
  K

  Nedan ges derivatans värde hos en funktion $f$ƒ  i en given punkt $\left(a,\text{ }b\right)$(a, b).

  $ \lim\limits_{h \to 0} $$\frac{\left(\sqrt{(3+h)}+5\right)-\left(\sqrt{3}+5\right)}{h}$((3+h)+5)(3+5)h   

  Bestäm värdet på $a$a.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Rättar...
...
Upptäck ett bättre
sätt att lära sig
Gör som 100.000+ andra och nå dina mål
med Matematikvideo Premium.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar