...
Testa premium Kurser Alla kurser Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Förälder Blogg Om oss Kontakt Läxhjälp matemtaik Interaktivt material Hjälp & guider
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärar-registrering Logga in
EXEMPEL I VIDEON   Lektionsrapport   Hjälp Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
 ███████████████
    /      ██████████████████████████

Atomernas struktur och Beteckning

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Daniel Johansson
Rapportera fel Redigera lektion Redigera text Redigera övning

Exempel 1: 

En atomkärna innehåller totalt 11 st neutroner samt 12 st protoner.

Skriv kärnan på formen: AZX.

Svar: 

Antalet neutroner i kärnan är atomens neutrontal och betecknas med N.

I detta fallet så är N=11.

Antalet protoner i kärnan är atomens atomtal och betecknas med Z.

I detta fallet så är Z=12.

Adderar vi neutrontalet med atomnumret så får vi atomens nukleontal som betecknas med A och är 23.

Vi kan därför nu skriva atomkärnan på formen: 2312X.

Kikar vi i periodiska systemet ser vi att det är grundämnet Magnesium som har 12:st protoner.

Vi svarar därför: 2312Mg

Exempel 2

Beräkna antalet neutroner i atomen: 23490Th.

Svar:

Eftersom antalet nukleoner är summan av protonerna och neutronerna så kan vi beräkna antalet neutroner.

Antalet neutroner är nämligen nukleontalet subtraherat med atomnumret.

Detta ger oss att det totala antalet neutroner i kärnan är: 144 st.

Vilket är svaret på uppgiften.

Atomkärnan innehåller totalt 144 st neutroner.

Atomens struktur och Beteckning:

Antalet neutroner i en atom kallas för atomens neutrontal och betecknas med ”N”. För vår atom i bilden nedan är därför N=2.

Antalet protoner i en atom kallas för atomens atomnummer och betecknas med ”Z”. I vårt fall är Z också lika med 2.

En partikel som ingår i en atomkärna kallas för en nukleon.

Antalet nukleoner i en atom kallas för atomens nukleontal och betecknas med ”A”.

Med detta sagt så kan vi dra slutsatsen att nukleontalet A är lika med neutrontalet adderat med atomnumret.

För atomen i bilden blir därför nukleontalet 4.

2 protoner adderar med 2 neutroner ger 4 st nukleoner.

Kommentarer

Oscar Karlsson

En atomkärna har 19 neutroner samt ett nukleontal på 33.

Bestäm vilket grundämne det handlar om.

Ditt svar: Kisel
Rätt svar: Si
Korrekta varianter: Silikon

Det är Kisel på svenska!

  Simon Rybrand (Moderator)

  Vi lägger till den varianten!


Endast Premium-användare kan kommentera.

e-uppgifter (4)

 • 1. Premium

  Rapportera fel

  Vad kallas antalet protoner adderat med antalet neutroner i en atomkärna?

  Rättar...
 • 2. Premium

  Rapportera fel

  Atomnumret för en atom beskriver: 

  Rättar...
 • 3. Premium

  Rapportera fel

  För en atom gäller det att A = $74$, samt  Z = $30$.

  Beräkna antalet neutroner i atomkärnan.

  Svara på formen ”$23$ st”.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Rättar...
 • ...
  Upptäck ett bättre
  sätt att lära sig
  "Ni hjälpte mig in på min drömutbildning. Handelshögskolan i Stockholm. Kunde inte vara mer tacksam för er tjänst!" -Emil C.
 • 4. Premium

  Rapportera fel

  En atomkärna har $19$ neutroner samt ett nukleontal på $33$. 

  Bestäm vilket grundämne det handlar om. 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Rättar...
...
Upptäck ett bättre
sätt att lära sig
Gör som 100.000+ andra och nå dina mål
med Matematikvideo Premium.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar